Marja Oosterman on Sat, 7 Feb 2004 13:22:50 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] verwijderen publicaties op internet steeds moeilijker


Voorkomen hoe een artikel door een spider gevonden wordt is niet iets waar 
mensen op uit zijn als ze iets op het Internet plaatsen.
De issue is dat als na verloop van tijd je een tekst verwijdert, die nog op 
tal van plaatsen kan blijven bestaan.
De vraag is ook of dat nou echt erg is.
Een gedrukt boekwerkje komt ook nog tevoorschijn uit nalatenschappen, in 
antiquariaten enz.

Het grappige is dat mensen het idee hebben dat iets dat digitaal 
gepubliceerd wordt, vluchtiger is, wisbaar.
Meer de zandmandela..  Dacht ik ook nog in 2001 ;-)
Maar we hebben massaal geleerd backups te maken (we hebben zelfs een paar 
keer meegemaakt dat door het -buiten ons medeweten- terugzetten van een 
backup door de provider,  gewiste artikelen weer online stonden) en het 
doorzetten van kopieen is onstuitbaar en de 'caches' schier ongelimiteerd.
En nog steeds neemt schijfcapaciteit toe.
Wie meer dan 1 PC heeft weet hoe makkelijk bewaren daarmee wordtt..
Bij elke nieuwe PC/schijf, kopieer je gewoon je data van de oude naar de 
nieuwe en je hebt nog steeds meer ruimte dan op je vorige schijf ;-)

Het lijkt erop dat zolang maar iemand het interessant genoeg vindt om wat 
voor reden dan ook, of juist omdat het niet meer de moeite loont om te 
schonen , digitale publicaties voortleven.

H.groet,

Marja

At 10:09 7-2-2004, you wrote:

>Saturday, February 7, 2004, 4:08:26 AM, Marja wrote:
>
>
>Marja> Internetpublicaties zijn steeds
>Marja> slechter verwijderbaar. Worden ze
>Marja> daarmee <http://www.nopapers.nl/DiZijn/wat/eigendom/>eigendom van de
>Marja> wereldgemeenschap?
>
>Marja> artikel op:
>Marja> http://www.nopapers.nl/DiZijn/wat/eigendom/
>
>
>Met die verwijderbaarheid valt het wel mee. Je kan je pagina's op
>heel simpel op internet plaatsen zonder dat een spider van een
>searchenigine er ooit weet van heeft. Simpelste methode zorgen dat ze
>gewoon niet gelinkt zijn met andere pagina's.
>
>Peter


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).