Cyburg info on Fri, 25 Jul 2003 12:24:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Open Source Software Lab Amsterdam biedt open source toepassingenvoor non-profit sector


Het HIVOS en De Waag roepen in een manifest de publieke sector op de rol die
Open Source Software kan spelen voor Internationale Samenwerking te
onderkennen Ún te omarmen. Het Amsterdamse Open Source Software Lab,
speciaal in het leven geroepen om de non-profit sector praktische
ondersteuning en toepassingen aan te bieden, sluit zich hierbij aan.

--------------------------------

Het Open Source Software Lab (Amsterdam) maakt open source software
toegankelijk voor iedereen

Heel veel nuttige open source software is op internet te vinden, zoals Linux
en Open Office; software waarvan de licentiekosten erg laag zijn, waarvan de
broncode openbaar is en de gebruikers en ontwikkelaars met elkaar de
verbeteringen delen. Tot voor kort was het gebruik feitelijk alleen
weggelegd voor de experts. Het Open Source Software Lab (OSSL) brengt hier
verandering in.

De website van het OSSL Amsterdam http://www.ossl.nl/ is vanaf heden
geopend. Een website waar open source software voor iedereen toegankelijk
gemaakt is.

Gebruiksvriendelijke aanpak
Uit vooronderzoek is gebleken dat veel gebruikers heel nieuwsgierig zijn
naar open source software. Wat ze zoeken is hulp bij het selecteren en
toepassen van die software. Wat is er te krijgen, wat is een betrouwbare en
stabiele versie, kan ik met mijn kennisniveau de software installeren en aan
de gang houden?

Het OSSL heeft een gebruiksvriendelijke aanpak ontwikkeld om
ge´nteresseerden op weg te helpen. De gedachte is heel eenvoudig; iedereen
weet van zichzelf hoeveel ICT-kennis hij heeft en hoeveel moeite en tijd hij
ervoor over heeft. Daarom wordt de software in het OSSL voorzien van een
expertiseniveaus. Elk programma wordt vanuit meerdere perspectieven
beoordeeld: het installeren en het toepassen. Voorlopig wordt gestart met 3
expertiseniveaus: de expert, de professionele gebruiker en iemand met
gemiddelde kennis en ervaring en weinig tijd. Zo kan een bezoeker van de
OSSL-site heel snel beoordelen of iets voor hem of haar geschikt is.

Het OSSL wil de gebruiker ondersteunen die in de eerste plaats
ge´nteresseerd is in de toepassing. Ontwikkelaars hebben immers minder hulp
nodig of weten die om zich heen te organiseren. De software die in het OSSL
wordt aangeboden ('downloads'), is ingedeeld op toepassing (bijvoorbeeld
communicatie, grafisch, editors, databases etc.). Daarbinnen wordt
geselecteerd op populariteit en op benodigde expertise.

Projectleider Erik Dooper: 'Het OSSL gaat verder dan alleen aanbieden van
software. Het OSSL spoort open source software op, inventariseert, test,
beoordeelt en verbetert. Waar nodig voegt het OSSL (Nederlandstalige)
ondersteuning toe. Naast downloads geeft het OSSL actuele informatie over
toepassingen en maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Gebruikers
kunnen het forum gebruiken om vragen te stellen of om te discussiŰren.'

Open organisatie
Het OSSL is een kleine non-profit organisatie voor en van de gebruikers.
Erik Dooper: 'Het succes van het OSSL op de lange termijn valt of staat bij
de input uit de open source gemeenschap.  Het OSSL staat open voor iedereen
die een bijdrage wil leveren aan de inhoud. Dat kan zijn in de vorm van het
aandragen van toepassingen, nieuws, vragen, bijdragen aan het forum,
vertalingen van documentatie en nieuwe software; ontwikkelaars kunnen
binnenkort via het OSSL een open source project starten en daar gezamenlijk
aan werken.'

Mark van der Horst, wethouder ICT van de gemeente Amsterdam: 'Bij de
gemeente Amsterdam zijn we al een tijdje bezig met open source. Wat ons
opvalt is dat de kwaliteit in veel gevallen zich kan meten met commerciŰle
alternatieven. Daarnaast ben je met open source software flexibeler in het
maken van aanpassingen. Mij lijkt het verstandig om bij ICT-
investeringsbeslissingen serieus te onderzoeken of inzet van open source tot
besparingen en meer kwaliteit kan leiden.'

Het Open Source Software Lab (OSSL) is ÚÚn van de projecten van Cyburg, de
ICT-proeftuin van de stad Amsterdam. De start wordt gefinancierd uit de
Digitale Broedplaats, een stimuleringsfonds van het ministerie van BZK.
Cyburg directeur Herman Wagter: 'Op den duur zullen de vaste kosten
voornamelijk gefinancierd worden uit kleine bijdragen die gebruikers gaan
betalen voor het werk dat is gestoken in de kwaliteitsbeoordeling en
aanpassing van de software. Overwogen wordt om de ontwikkelaars die hun
kennis en tijd ter beschikken stellen een beperkte vergoeding te geven voor
hun inspanningen.'

Het Open Source Software Lab heeft al contacten met de andere Open Source
initiatieven in Nederland, zoals het programma OSSOS van de ICTU, en
vergelijkbare projecten in andere steden, om tot een landelijk initiatief te
komen op dit gebied.

Informatie
Projectleider OSSL, Erik Dooper, tel. (020) 663 663 0 / edooper@cyburg.org
Cyburg
Info, Anna Ietswaart, tel. (020) 663 663 0 / aietswaart@cyburg.org

Open source software Lab: www.ossl.nl
Digitale proeftuin Cyburg: www.cyburg.org en www.cyburg.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).