Michael van Eeden on Fri, 4 Jul 2003 14:29:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Geen HTML, Geen attachments op Nettime-NL


> today I received through nettime, for the third time in a 
> month, info about an event that already happened..2 from 
> SMART and one from de waag...doesn't anyone read the dates on 
> these events before you post them? it's very disappointing to 
> get info about something that you'd like to attend only to 
> find out that it already happened....

En verder is het sinds enige tijd zo dat HTML en attachments niet meer
mogelijk zijn op Nettime-NL. De 2 posters vandaag met persberichten
wordt vriendelijk verzocht eea nogmaals in platte tekst IN de email te
versturen. Realiseer je dat alles wat je stuurt naar Nettime-NL naar 600
mensen gaat en dat die hele verschillende computers en email-programma's
hebben.

Michael van Eeden
Systeembeheerder Nettime


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).