eveline lubbers on Fri, 27 Jun 2003 11:46:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: terrorism now covered by Dutch insuranceIk werd gecorrigeerd wat betreft mijn mailtje over de 
terrorisme brief. Kennelijk het einde niet goed gelezen,
het was wat laat.
hierbij.
gr
eveline

>Today I found this very weird document in my (snail)mail box, and I think
>everybody else in Amsterdam (or the country) got it. It says 'Important
>Information' on the front in several languages, and 'this is not a commercial
>message' <as in 'this is not spam'>

Ik denk dat de tekst ergens anders over gaat.

Schade door terrorisme was al gedekt door (schade)verzekeringen. In die 
verzekeringen stonden echter een aantal uitsluitingen zoals schade door 
nucleaire rampen, oorlog, etc.

De polis wijziging van alle verzekeringen die er nu aankomt en in de tekst 
wordt bescherven, houdt in dat de gezamelijke verzekeringen per jaar niet 
meer dan 1 miljard  uitkeren aan schade door terrorisme en/of besmetting. 
Een nieuwe uitsluiting dus; of beter gezegd een plafond.

Deze wijziging is een rechtstreeks gevolg van de enorme schade uitkeringen 
die verzekeraars moeten doen in de VS vanwege het WTC.

Je krijgt nog een polis wijziging voor al je afzonderelijke verzekeringen.

Maurice


------- End of forwarded message -------

---------------------------------
NEW PHONE NUMBER:
Nieuw telefoonnummer:

After April
my mobile will be my office number:

++ 31 6 479 669 05

Mijn mobiel blijft nog even mijn 
kantoornummer.

http://www.evel.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).