H S on Sat, 21 Jun 2003 15:47:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] wat is e-culture?


Hallo Nettime,

Deze "thread" is geopend om de discussie op nettime ivm het "debat" over wat e-culture is en kan zijn te stimuleren.

Onlangs verschenen er drie rapporten> van de Raad voor Cultuur, sociaal cultureel planbureau en Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid.

Het eerste rapport gaat in op het gebruik van "nieuwe media' in de Culturele sector ( Virtueel Platform, Bibliotheken, Musea en Archieven ) en vormt de aanbeveling voor de financieringsstrategie in de periode 2005-2008 aan de nieuwe Staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan.

Het tweede rapport gaat in op hoe de "nieuwe media" in Nederland worden geconsumeerd en welke trends te herkennen zijn

Het derde rapport gaat in op de internationale problematiek op het gebied van regulering (bv afluisterprotocollen) en deregulering (GATS/WTO, de (on)mogelijkheid van subsidie voor cultuur) en doet een aantal aanbevelingen aan de nieuwe regering hoe met e-cultuur om te gaan, met nadruk op het stimuleren van kwaliteit tov de massaculturele aspecten van het gebruik van nieuwe media (big brother, SMS)

Het lijken mij onderwerpen die interessant kunnen zijn voor de 'mensen" op deze list of is dit een list voor de uitwisseling van uitnodigingen tussen e-cultuur bedrijven geworden?

Bijgevoegd een mogelijke nieuwe toepassing voor het begrijpen van e-cultuur:

Brain Experts Now Follow the Money // neuroeconomics...
<http://nytimes.com/2003/06/17/science/17NEUR.html>

"[R]esearchers are busy scanning the brains of people as they make  
e-culture decisions, barter, compete, cooperate, defect, punish, engage  
in auctions, gamble and calculate their next e-cultural moves. Based on  
their understanding of how fluctuations in neurons and brain chemicals  
drive those behaviors, the neuroscientists are expressing their  
findings in differential equations and other mathematical language  
beloved by e-culturalists."


Han Speckens
persgalerie nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).