Mechteld GB on Tue, 17 Jun 2003 12:46:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] leuk free design project!


Ga naar http://www.fourpack.nl/ nectar
Een free design project tot stand gekomen
door de succesvolle samenwerking tussen
FoURPAcK ontwerpers en nectar grafisch
ontwerp. Meer informatie staat op
bovenstaande speciale website! Met foto’s
per project en meer informatie!

_________________________________________________________________
Tired of spam? Get advanced junk mail protection with MSN 8. 
http://join.msn.com/?page=features/junkmail

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).