Stan van Engelen on Thu, 12 Jun 2003 22:50:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW Nieuwsbrief, nummer 28: 'Later'


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

> Aanstaande zondag, 21.40 uur; 'Later'

Beste nieuwsbrieflezers,

Komende zondag 20 mei kunt u om 21.40 op Nederland 3 gaan kijken 
naar LATER. Voor deze documentaire heb ik samen met researcher Ilze 
Praagman en Fleur Amesz een tocht langs hogescholen, mensa's, 
universiteiten en studentenflats in Groningen, Enschede, Almere(!), 
Utrecht, Delft en Rotterdam gemaakt. Daar spraken we twintigers aan 
en vroegen hen naar de keuze's die zij in hun leven maken en op 
basis waarvan zij die keuze's maken. 

In eerste instantie waren we op zoek naar een soort dwarsdoorsnee 
van de huidige studentenpopulatie maar na een flink aantal 
gesprekken bleek dat het vooral de gesprekken waren met de 'high 
potentials' die in mijn hoofd bleven rondzingen. We besloten dus om 
ons te concentreren op deze jonge 'hipo's', de voornamelijk witte 
jongens met een studie als economie of informatica, de toekomstige 
helden van onze economie voor wie alles mogelijk lijkt. 
Jongens die binnen de onderhandelingshuishouding al vroeg hun eigen 
verantwoordelijkheden kennen. De goudstaafjes, de nieuwe yuppen met 
een beertje aan hun rugzak...Jongens die niet zijn opgegroeid in 
tijden van oorlog of seksuele revolutie, maar in een 
hoogconjunctuur die haar eigen problemen met zich 
meebrengt...Jongens die geconfronteerd worden met het tempo en 
rendementsdenken vanuit de opleiding en overheid maar ook met de 
recruiters van het bedrijfsleven... Jongens die een sterkte/zwakte 
analyse kunnen maken over hun eigen kernkwaliteiten als 
flexibiliteit en risicobereidheid...Jongens die maagdelijk, 
onbedorven en kwetsbaar lijken omdat ze zich al zo volwassen 
voordoen...

Op de site van DNW (http://dnw.vpro.nl) is zoals u wellicht al weet 
een discussieforum gestart. De jongens, Jasper, Maarten, Martijn, 
Richard en Joshua, willen daar na de uitzending graag met u in 
discussie gaan. Want hoe ver gaat de invloed van het bedrijfsleven 
op het hoger onderwijs? Hoe gaan studenten om met de schijnbaar 
oneindige keuzevrijheid? Op wat voor manier kan een student zijn 
persoonlijkheid nog ontwikkelen behalve dan met de 
'assesment-tests' die ze aangereikt krijgen waarin begrippen als 
onafhankelijkheid, vriendschap en solidariteit ontbreken?

Veel kijkplezier!

Marije Meerman
Regisseur LATER

***********************
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl *** 
Reacties zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl of 
plaatsen op het forum op onze website. *** aan- of afmeldingen voor 
deze elektronische nieuwsbrief: dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl 
(met respectievelijk subscribe / unsubscribe als subject, de rest 
van de mail moet leeg blijven)
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).