Josephine Bosma on Thu, 12 Jun 2003 18:56:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nieuwe media en openbare ruimte


van: nanda janssen <nanda_janssen@hotmail.com>

PASS Travels organiseert op DONDERDAG 19 JUNI voor de tweede maal de
excursie:
INTERACTIVITEIT EN NIEUWE MEDIA IN DE OPENBARE RUIMTE

Deze excursie heeft ook op vrijdag 11 april 2003 plaats gevonden. Wegens 
overstelpende interesse is besloten tot een herhaling!

De digitale media veranderen de manier waarop we informatie verzamelen, 
werken, contacten onderhouden en elkaar ontmoeten. Bovendien bieden digitale 
netwerken zelf ruimte aan nieuwe culturele praktijken: nieuwe vormen van 
uitwisseling en een nieuw soort gemeenschappen. Voor PASS Travels wordt een 
excursie samengesteld waarin aandacht wordt besteed aan het gebruik van 
nieuwe media voor publieke kunstwerken en hieraan gekoppeld de vermeende 
interactiviteit met de toeschouwer. Verschillende kunstenaars geven een 
toelichting bij hun eigen werk.
Met werk van o.a.: Ram Katzir, Martin Riebeek, Merel Mirage, Schie 2.0, 
Moniek Toebosch

Meer info: www.skor.nl of www.stroom.nl

Met vriendelijke groet,
Nanda Janssen
PASS Travels
030-292 05 71
J
*

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).