paulv on Fri, 27 Dec 2002 17:31:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Ultimatum aan president W. Bluff


H S skrew:
> Hallo Nettime,
> 
> nu, 16 maanden na 9-11 weet nog steeds bijna niemand waarom de Luchtdefensie
> van de VS op de dag van de kapingen NIET in actie is gekomen.
> Uren vliegen gekaapte vliegtuigen boven Washington terwijl ze op de radar
> worden gevolgd hetzelfde bij de WTC vliegtuigen.
> Als er voor deze feiten geen verklaring wordt gegeven, zijn de
> vervolgacties, Afghanistan, Homeland Security, Iraq  mogelijk onwettig, want
> deze acties zijn gebaseerd op de schuldaanname van OBL etc voor de tragische
> gebeurtenissen op 9-11?

Erg stevige conclusie. Kan ik uitgaande van dezelfde logica die je hierboven 
gebruikt ook concluderen dat jij schuldig bent aan massamoord, omdat je niet 
naar Rwanda bent gegaan om Hutu's te stoppen?

Je impliceerd namelijk hierboven wel leuk dat de Bush administration schuldig
is aan 9-11, omdat ze niet geprobeerd heeft om de vliegtuigen neer te halen.
Het idee dat ze niet verwachten dat de kapers de vliegtuigen als vliegende 
bommen zouden gebruiken is nog niet bij je opgekomen?

Zowieso is trouwens het hele idee dat het wettig is een ander land 'preemtive'
aan te vallen geen zuivere koffie. Zeker niet als dat land aan de andere kant 
van de wereld is, en met geen mogelijkheid een directe dreiging kan zijn. 

Je hebt echt geen gebrek aan actie aan de kant van de Bush-Administration nodig 
om een inval in Afghanistan en mogelijk in Iraq onwettig te vinden.
http://www.uno.be/handvest03.htm 

Artikel 2:

"4. In hun internationale betrekkingen onthouden alle Leden zich van bedreiging met of het
gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een
staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de
Verenigde Naties." 

Het ziet ernaaruit dat het oude VN ideaal, namelijk een wereldorde bepaald door 
recht in plaats van macht, verder weg is dan ooit. 

=paulv
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).