Stan van Engelen on Fri, 27 Dec 2002 10:10:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tegenlicht nieuwsbrief 18: Milosevic


=================================================
======= VPRO TEGENLICHT NIEUWSBRIEF ======
Deze week:
- Aanstaande zondag ‘De val van Milosevic’, 21.00 uur, Net 3
- Interview met Brian Lapping, maker van deze documentaireserie op http://tegenlicht.vpro.nl
=================================================

"Ik heb gehoord dat Mira Milosevic de documentaire ook heeft opgestuurd naar Slobodan, en dat hij ze nu in zijn bezit heeft."
[Brian Lapping]

In Tegenlicht de komende drie weken 'De Val van Milosevic', een reconstructie van de politieke ondergang van Slobodan Milosevic, voormalig president van Joegoslavië, vanaf het hoogtepunt van zijn macht na het Dayton vredesakkoord in 1995 tot zijn gevangenneming in Den Haag.

In deze driedelige serie vertellen wereldleiders, oorlogsvoerders, ooggetuigen en slachtoffers over de gebeurtenissen die leiden tot de ondergang van Milosevic. De val van Milosevic werd gemaakt door Brian Lapping en Norma Percy in coproductie met de VPRO.

In deze nieuwsbrief de achtergronden bij het eerste deel, op onze website vindt u informatie bij de overige twee delen van de reeks. De eerstvolgende nieuwsbrief van Tegenlicht verschijnt weer over drie weken. Namens de hele redactie van Tegenlicht wensen wij alle inmiddels ruim 4600 nieuwsbrieflezers een bijzonder goed 2003 toe!

== DE VAL VAN MILOSEVIC, DEEL1: HET VERZET ==

Crisis in Kosovo, 1997 – 1999

Het vredesakkoord van Dayton moet in 1995 een einde maken aan het tragische conflict in voormalig Joegoslavië. Slobodan Milosevic is een van de ondertekenaars, en wordt op dat moment door het Westen nog gezien als de enige man die in staat is vrede in voormalig Joegoslavië te bewerkstelligen. Hij keert huiswaarts als vredestichter en zijn positie is sterker dan ooit.

Maar tijdens de besprekingen van het Dayton-akkoord in Parijs komt de kwestie Kosovo niet op tafel. In Kosovo had Milosevic inmiddels het parlement opgedoekt, de autonome status herroepen en duizenden Albanese leraren, professoren en ambtenaren ontslagen. De Albanezen in Kosovo waren krachtig onder Servisch gezag geplaatst. Albanese Kosovaren, die zich verenigd hadden in de KLA (Kosovo Liberation Army) zien geen andere mogelijkheid meer dan via gewapende strijd internationale aandacht voor hun zaak te krijgen. Twee jaar en vele doden later begint de internationale gemeenschap een beetje door te krijgen wat er in Kosovo aan de hand is.

Lees meer: http://tegenlicht.vpro.nl/9613600

Uitzending: zondag 29 december, 21.00 uur, Net 3 (overige twee delen op zondag 5 en 12 januari 2003)

== INTERVIEW MET BRIAN LAPPING ==

Brian Lapping: "Kranten en actualiteitenprogramma’s geven een veel te simplistisch beeld van politieke dilemma’s. Dat stoort me enorm."

Verantwoordelijk voor ‘De Val van Milosevic’ is de Britse documentairemaker Brian Lapping. Hij heeft een grootse reputatie opgebouwd in het maken van zeer doorvlochten reconstructies van de diplomatieke en politieke processen die schuilgaan achter grote gebeurtenissen in de internationale politiek. Die reputatie bestaat er onder meer uit dat hij zo goed als alle hoofdrolspelers uit het conflict te spreken krijgt.

Dat iedereen zijn medewerking verleent is op zijn minst uitzonderlijk. In de documentaires van Lapping wordt dit nog eens versterkt door het feit dat de staatshoofden, ministers en generaals die hij opvoert, ook nog eens bijzonder openhartig spreken over gebeurtenissen in het recente verleden. Volgens Lapping zelf zit de kracht in research, research en nog eens research :" Voordat we een gesprek hebben in de werkkamer van de president van een land, zijn we wekenlang bezig geweest om uit te vinden wat er gebeurd is op de dag waar we met hem over willen praten. We weten dan al van minuut tot minuut wat er heeft plaatsgevonden."

Het gehele interview met Brian Lapping is te vinden op: http://tegenlicht.vpro.nl/9971274  

Met groet,

Stan van Engelen
Martijn Kieft

Webredactie Tegenlicht

==============================================

Voor meer informatie over Tegenlicht kijk op http://tegenlicht.vpro.nl. Reacties zijn welkom op tegenlicht@vpro.nl of in het gastenboek op onze site. Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief: stuur een LEEG bericht met als onderwerp subscribe / unsubscribe naar tegenlicht-nieuwsbrief-request@vpro.nl