Ron Peperkamp on Thu, 5 Dec 2002 02:04:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RE: kandidatuur Derde Kamer


Nog even over mijn kandidatuur:

Uit sympathie voor het idee van een onafhankelijke 'internetlijst' heb ik
mijzelf halsoverdekop kandidaat gesteld voor de lijst 'De Derde Kamer'. Het
impliciete commentaar op Reinder's initiatief dat ik in mijn
kandidaatstelling had verwerkt, zal niemand zijn ontgaan. Desalniettemin
verdient het plan alle steun - die ik ook graag wil geven. En bovendien: wie
A zegt moet ook B doen. Naar vermogen zal ik mij dus inzetten voor mijn
eigen kandidatuur.

Waarmee ik al direct op een probleem stuit want de 383,33 euro die volgens
Reinder's rekensommetje door ieder van de 30 kandidaten moet worden
opgehoest, heeft deze aanstormende politicus niet op de plank liggen.
Sterker nog: alle eurocentjes van deze, niet meer zo jonge maar toch nog
steeds veelbelovende, kandidaat zijn gedurende de afgelopen maanden
uitgestrooid over de Noord- en Zuidhollandse stranden. Indien zich niet
binnen enkele dagen een andere idioot meldt die mijn entreegeld tot de
nationale vergaderzaal wil betalen, loopt mijn opzienbarende metamorfose van
wachtmeester der 2e klasse in een volksmilitie tot bendeleider van een
bestuurskundige revolte dus al bij aanvang hopeloos spaak. En hoewel het
natuurlijk zeer twijfelachtig is of hiermee werkelijk iets voor het
vaderland verloren gaat, wil ik de hier aanwezigen toch melden dat mijn
gironummer op aanvraag beschikbaar is.

Onderwijl en in afwachting van verblijf ik ergens langs de nederlandse
kust - een plek waar alle Nettimers nog steeds bijzonder welkom zijn en waar
zij zich waarschijnlijk even thuis zullen voelen als ondergetekende.***********************************************
   Ron Peperkamp
   ron@peperkamp.nl

   Sta stram bij het Volksfront van Hogerhand!
   http://www.hogerhand.nl
   "This time it's personal..."

***********************************************

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).