Eric Kluitenberg on Wed, 4 Dec 2002 16:25:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Definitief programma on-line: The Network Society of Control


A  A  N  K  O  N  D  I  G  I  N  G

The Network Society of Control

Definitief programma on-line!


Een publieke conferentie in het kader van World-Information.Org

De Balie Amsterdam, Vrijdag 6 & Zaterdag 7 December, 2002
http://www.balie.nl/wio


De Balie organiseert een twee-daagse internationale publieke 
conferentie over veiligheid, controle en het digitale publiek domein. 
De conferentie verkent aan de hand van drie thema's de obsessie met 
veiligheid, observatie en controle rond communicatietechnologie en in 
de samenleving als geheel.
"Security Paranoia in the World-Info-Sphere" analyseert nieuwe 
opsporingsmethodes, recente ontwikkelingen in de spionage industrie 
en de toepassingen van nieuwe opsporings, observatie en 
controletechnologie.
"Public Mind Control" richt zich op de steeds verfijndere management 
technieken om de publieke opinie te beheersen en laat zien hoe deze 
kunnen worden omgekeerd.
"Building the Digital Commons" tenslotte gaat over de steeds 
stringentere controle over intellectuele producten (teksten, 
software, kennis) en hun wurgende invloed op maatschappelijke en 
culturele uitwisseling. De conferentie bekijkt vooral verschillende 
alternatieven voor de huidige wet- en regelgeving en bevraagt hun 
haalbaarheid en levensvatbaarheid.

Sprekers zijn ondermeer: Ben Bagdikian, Chris Hables Gray, Andrew 
Bichlbaum (Yesmen), Volker Grassmuck (Wizards of OS), Brian Holmes, 
Steve Kurtz (Critical Art Ensemble), Eveline Lubbers, Sheldon 
Rampton, Joost Smiers, Arun Mehta, Felix Stalder, Christiaan 
Alberdingk Thijm, Bruce Girard, Steve Cisler.

Het definitieve programma is te vinden via:
http://www.balie..nl/wio

Voertaal: Engels

De gehele conferentie wordt ook live uitgezonden via internet - vind 
de live stream via:
http://www.balie.nl/live

Bij de conferentie verschijnt een reader met achtergrond materialen, 
die tegen kostprijs wordt verkocht.

__________________________________
Kaarten & Reserveren:

Toegangsprijs conferentie: E 15,- met korting E 12,50 / 
dagkaarten: E 10,- met korting: E 7,50
Openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot aanvang 
programma.
In het weekend 1 1/2 uur voor aanvang.
Telefonisch reserveren: 020 55 35 100 tijdens openingstijden tot drie 
kwartier voor aanvang.

De Balie / Kleine-Gartmanplantsoen 10 / 1017 RR / Amsterdam
http:///www.balie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).