Menno Grootveld on Thu, 19 Sep 2002 19:48:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Hannah Belliot en haar 'culturelerepresentativiteit'


op 19-09-2002 12:51 schreef Gerard Drosterij op drosterij@fwb.eur.nl:

> At 12:38 19-9-2002 +0200, Menno Grootveld wrote:
> 
>> Ik vind het wel leuk als mensen nogal uitgesproken op mijn 'retoriek'
>> ('polemische stellingname' zou ik willen zeggen) reageren, maar kun je
>> misschien iets duidelijker maken waarom je dit 'misselijk', 'goedkoop' en
>> 'stompzinnig' vindt?
> 
> Dag Menno,
> 
> In antwoord op je vraag:
> 
> 1. Misselijk: om een beeld van Hitler bij iemand op kantoor aan te bevelen;

Ehhh...
Weet je wel om welk beeld van Hitler het gaat?
En het is ook niet zomaar 'bij iemand op kantoor', dacht ik.
 
> 2. Goedkoop: om het gemak waarmee het nazisme wordt gebruikt in de typering
> van de hedendaagse politieke ontwikkelingen (wat door velen wordt gedaan);

Ik geloof niet dat ik me hieraan bezondig; sterker nog, ik heb me daar
steeds tegen verzet omdat ik dat een simplistische analyse vind. Aan de
andere kant is het ook zo dat de uitkomst van het huidige 'cultuurbeleid'
(zowel van mevrouw Belliot als van de cultuurbarbaren in Rotterdam) wel eens
dezelfde zou kunnen zijn die Hitler en de zijnen voor ogen hadden:  "een
volkomen vervlakte en kaalgeslagen cultuur" (zie 3).

> 3. Stompzinnig: om Belliots uitlatingen -- waarmee ik het ook niet eens ben
> -- de opmaak naar "een volkomen vervlakte en kaalgeslagen cultuur" te noemen.

Lees het cursiefje van Blokker in de Volkskrant van gisteren en je weet
precies wat ik bedoel.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).