Pieter on Sat, 14 Sep 2002 21:46:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

re: [Nettime-nl] Fwd: Fw: Doorsturen aub, 't is een kleine moeite...


Hoe zijn we nou toch op Amina terechtgekomen? Daar ging Marja's
oorspronkelijke bericht toch helemaal niet over? (Zie onder)

Het betrof hier een oproep voor steun aan een zielig jongetje, een
vrijwel exacte kopie van een kettingbrief aangaande een Braziliaans
jongetje van enkele jaren geleden, die ik op het 'net zo gauw helaas
niet terug kan vinden. (Een moderne variant die de laatste jaren veel
binnenkomt betreft een slachtoffer X die hoognodig iemand met bloedgroep
Y nodig heeft, of je je bloed even naar land Z wil opsturen en de rest
van de mensheid op de hoogte wilt stellen.) Los van de logistieke
bezwaren (ga maar eens na hoe lang het duurt voor je de hele
wereldbevolking hebt gebombardeerd met je mail wanneer je tien vrienden
vraagt die mail elk aan tien vrienden door te sturen etc. etc., waarbij
je er zelf op kan rekenen die mail nog tig keer terug te ontvangen daar
de hele wereldbevolking niet on-line is en zoiets zich niet op een
1-op-1 basis verspreidt) maakte Peter al terecht duidelijk dat het wel
van een zieke geest getuigt om het lot van een arm knaapje in handen te
willen leggen van de mailbereidheid van zijn medemensen. En welke
provider gaat dat allemaal bijhouden, als dat al zou kunnen?

Een on-line petitie is weer heel wat anders ja, stukken sympathieker
hoewel ook aan z'n beperkingen onderhevig.

Twee goede besprekingen van het fenomeen vind je op

http://www.scn.org/~alf1701/activism.html#what

en

http://www.salon.com/tech/feature/1999/05/10/petitions/index.html

Vriendelijke groet,

Pieter

To: nettime-nl@nettime.org
Subject: [Nettime-nl] Fwd: Fw: Doorsturen aub, 't is een kleine
moeite...
From: Marja Oosterman <marja@nopapers.nl>
Date: Wed, 11 Sep 2002 21:23:41 +0200

Nu we toch bezig zijn met spammails (die rechtse rakkers zijn hier al
tientallen keren binnengekomen)

deze komt nu ook veel binnen, maar betwjfel of het spam is.
Krijg er inmiddels ettelijke meters mailadressen bij, zal je die
besparen,

maar zou het verhaal kloppen?

Doet Het Net zoiets?

Vr. groet,

Marja


> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Geachte,
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Neem even de tijd om wat
hieronder
> > > staat
> > > > > > te
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> lezen. Met een
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> kleine inspanning kunnen we
iets
> > > > concreets
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> en betekenisvol doen.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Ria Vandenberghe
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> PWA-beambte Veurne
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> 8630 Veurne
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> tel.058/31 68 50
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> fax.058/31 77 13
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> e-mailadres: pwa.veurne@pi.be
> > > > > > <mailto:pwa.veurne@pi.be>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Onze zoon John is 4 jaar oud.
Toen
> > John
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> geboren werd klapte zijn long
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> vrijwel meteen in. Dagenlang
heeft
> > hij
> > > in
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> het ziekenhuis aan de hart-
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> en longbewaking gebleven. De
> > problemen
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> zetten zich voort: John is in
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> zijn vier jaar al 48 keer
opgenomen
> > > voor
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> verschillende klachten.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Afgelopen maand werd er
> > beenmergtering
> > > > bij
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> John ontdekt.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Hij zal zijn vijfde jaar niet
>halen,
> > > als
> > > > > > hij
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> niet word geopereerd.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Daar hebben wij het geld niet
meer
> > > voor.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Wij wonen bij onze
(schoon)ouders
>en
> > > ook
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> onze pensioenreserves zijn
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> verdwenen in de eerdere
operaties.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Nu heeft onze verzekering een
deal
> > > > > > gesloten
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> met de
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> provider "Het Net".Voor elke
>forward
> > > van
> > > > > > dit
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> mailtje ontvangen wij 5ct.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Help jij ons mee Johns leven
te
> > redden?
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Ria en Koos.
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Dus, als je een hart hebt
stuur je
> > het
> > > > > > door!
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *>
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Nadia Lie
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> Faculty of Arts
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> University of Louvain
(K.U.Leuven)
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> tel: +32(0)16 324828
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > *> fax: +32(0)16 325068

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).