H S on Fri, 13 Sep 2002 20:52:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: Ontwikkelingen Noord-Zuidlijn


 
Beste mensen,

De besluitvorming over de Noord-Zuidlijn is met een week uitgesteld. De commissievergadering is verplaatst naar 24 september, de raadsvergadering naar 9 oktober. Zie laatste nieuws op  www.bovengrondse.nl

Verdere berichten o.a:
- 2e Kamer houdt algemeen overleg over NZlijn nog voor raadsbesluit
- voorstel Bovengrondse aan raad voor extern onderzoek naar kosten en risico
- veel vragen in de raad, nog weinig antwoorden
- verslagje commissievergadering 5 juni
- aanvaring over breedte materieel: mogelijke kostenstijging 18 miljoen euro
- aannemer verwacht kostenstijging stations met 25%

Ondertussen loopt het versturen van mailberichten aan gemeenteraadsleden via  www.bovengrondse.nl goed. Gemeenteraadsleden melden dat ze veel mail krijgen en ook grote aantallen postkaarten (nog steeds verkrijgbaar!)

Zaterdag tot en met dinsdag zijn op AT-5 ook spots te zien tegen de NZ-lijn.
(in de avond, oa zondag tussen NOS en AT5 nieuws van 18 en 20 uur)

Vriendelijke groet en prettig weekend,

Tjerk Dalhuisen, vereniging de Bovengrondse

PS     Stuur svp een bericht aan alle mensen in je/uw mailadresboek met persoonlijke noot en verzoek hen de raadsleden te mailen via de website.