Menno Grootveld on Tue, 10 Sep 2002 21:16:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] 9/11 Debat @ De Balie "Media and Terror: Oneyear aft er"


op 10-09-2002 16:50 schreef Ad van Oosten op Ad.van.oosten@nps.nl:

> "Volgens Naomi Klein bevindt het media-activisme zich sinds de aanslagen van
> 11 september 2001 in een getransformeerd symbolisch landschap. Het was juist
> de symbolische dimensie en hun mediagenieke karkater die de aanslagen hun
> grootste impact gaven wereldwijd. Hoe onderscheidt een mediacampagne zich
> tegenwoordig van een nieuwe vorm van terrorisme die steeds meer de media
> dimensie zoekt om haar acties gewicht te geven? Is 9/11 de ultieme tactische
> media interventie van het nieuwe millennium? "
> 
> Kan Naomi duidelijk maken wat ze hiermee bedoelt?
> 
> Groeten,
> 
> Ad van Oosten
> 

Lees:

http://www.groene.nl/2001/0142/nk_antiglobaal.html

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).