Sjoera Nas on Tue, 21 May 2002 19:02:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] online petitie tegen onbeperkte opslag verkeersgegevens


Hoi,

Het Europees Parlement stemt op 29 mei aanstaande over hele 
belangrijke nieuwe privacy-wetgeving. In deze verordening wordt 
zowel een eventueel spamverbod geregeld als (onbeperkte) opslag 
van (tot nu toe ongedefinieerde) verkeersgegevens. Zowel Europese 
en Amerikaanse burgerrechtenbewegingen als Registratiekamers 
waarschuwen dat het met verkeersgegevens de verkeerde kant op 
dreigt te gaan, dat het Europees Parlement zich om laat praten 
door de sterke law en order lobby. Opslag van verkeersgegevens 
van verdachten is niet onredelijk, maar generieke opslag druist 
regelrecht in tegen het Europees Verdrag op de Rechten van de 
Mens.

Een deelnemer van GILC, de Global Internet Liberty Campaign, 
heeft een online petitie gemaakt waar bezorgde individuen hun 
handtekening kunnen zetten onder een brief aan de president en 
leden van het Europees Parlement.

http://www.stop1984.com/index2.php?text=letter.txt

De deadline is morgen, 22 mei, dus als je tijd hebt en je 
ondersteunt dit protest; tekenen!

Groet,
Sjoera

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).