Károly Tóth on Thu, 16 May 2002 16:16:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Is het waar? Taartgooister had samenlevingscontract met de moordenaar> 
> Bush op de hoogte van plan voor aanslagen
> 

Ik zou eerlijk gezegd niet eens opkijken als O.B.L. ineens zou opduiken op
en terras op de zonnige Miami Beach in het gezelschap van een ijkoude
margerita. 

k

<<attachment: winmail.dat>>