Eveline Lubbers on Mon, 13 May 2002 12:17:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] toch het neefje van de breedbeeldtv-man?


plus de verklaring van VMO onderaan

De Gelderlander 13 mei

Milieu-offensief verbreekt stilzwijgen
Door BOB VAN HUT en SASKIA WASSENAAR


WAGENINGEN - De Vereniging Milieu-offensief spreekt. Aan De Gelderlander stuurde zij gisteren een 
verklaring over medewerker Volkert van der G.. "Hoe kan iemand zoiets doen?" 

Volkert van der G., verdacht van de moord op Pim Fortuyn, was hun collega 'en van mij persoonlijk 
een vriend'. Bij de Vereniging Milieu-offensief malen Sjoerd van de Wouw en zijn twee collega's 
sinds een week vele vragen door het hoofd. 

Een verklaring voor Van der G.'s daad hebben ze niet. Die herinnert hen aan de man die enkele 
maanden geleden een aantal mensen gijzelde omdat hij tegen breedbeeld-tv was. Van de Wouw: "Niemand 
gaat dan toch zeggen dat de democratie op het spel staat omdat de kwaliteit van de 
breedbeeldtelevisie niet goed is. Iedereen snapt dat het een waanzinnige is. Ik zat maandag ook 
verbijsterd voor de televisie. Hoe kan iemand zoiets doen, dacht ik. Op het moment dat je hoort dat 
de verdachte een collega van je is, komen er alleen nog maar meer vragen en wordt het nog 
onbegrijpelijker." 

'Kortsluiting in het hoofd' is de enige verklaring die ze in Wageningen kunnen bedenken. 

Van der G. was een drijvende kracht op het viermanskantoor van de VMO. Na een eerste korte reactie 
waarin de VMO zich op haar website onmiddellijk distantieerde van de moordaanslag hulden Van de 
Wouw en de zijnen zich in stilzwijgen. Pas dit weekeinde doorbraken ze de stilte. Met een 
verklaring die ze aan De Gelderlander zonden en die verderop in de krant is afgedrukt. 

Vanaf het moment dat bekend werd dat de verdachte bij Milieu-offensief werkte, lag alles plat bij 
de vereniging, zegt Van de Wouw. "Iedereen belde. In het begin hebben we nog zoveel mogelijk pers 
te woord gestaan, maar dat liep al gauw spaak want alles raakte overbelast. Natuurlijk werkte hij 
bij ons en is er een link, maar voor de rest heeft dat helemaal niets te maken met de werkwijze of 
doelstelling van de vereniging." 

De VMO is een organisatie die 'alles aan de wet te danken heeft en juist de wet hanteert', 
benadrukt Van de Wouw. Een vereniging 'waarbij de rechter aan de ene kant van het bankje staat en 
niet aan de andere, daar waar Volkert nu misschien terecht gaat komen'.

Hij en zijn twee collega's willen helemaal niet betrokken worden bij de aanslag. "Wij vinden het 
afschuwelijk en willen helemaal niet in een adem genoemd worden met iemand die een moord heeft 
gepleegd."

"Het staat zo ver af van wat wij willen en zelf vinden", zegt vriend en collega Sjoerd van de Wouw. 
"Waarom zouden we verantwoording moeten afleggen voor iemand van wie het lot heeft bepaald dat hij 
hier toevallig werkte?"

Van de Wouw vervolgt: "Wat er bij hem zelf zit, daar is de recherche mee bezig. Wat hij zelf nog 
zal vertellen, weten we niet, we hebben daar ook niks mee te maken. Om dat zo snel mogelijk aan te 
geven, hebben we dat gelijk op onze website vermeld. En ook dat we geen enkel begrip hadden voor de 
daad. 

"Daarna hebben we ervoor gekozen zo min mogelijk op alle vragen in te gaan. Want je krijgt de meest 
waanzinnige vragen. Allemaal details worden gevraagd die er volledig niet toe doen. Bijvoorbeeld 
wat hij at, of dat hij lekker kon koken. Dat soort dingen zie je in de pers verschijnen. Ons hoofd 
staat daar niet naar." 

De afgelopen week zijn de medewerkers van VMO vooral bezig geweest hun contacten op de hoogte te 
stellen. "Er komt ook zoveel op ons af wat je allemaal moet regelen. We hebben ook andere dingen te 
doen dan mediavragen beantwoorden." 

Van de Wouw zegt niet bedreigd te zijn. "Ook wat dat betreft is er zwaar overdreven. Het is niet zo 
dat we zijn bedreigd. Elk zinnig mens snapt dat wij hier los van staan." 

Het werk van VMO zal in de toekomst waarschijnlijk doorgaan, denkt de woordvoerder. "Wij vinden nog 
steeds dat we net zo goed werk doen, dan dat we dat maandag nog vonden, voordat de moord werd 
gepleegd. Als het lot heeft bepaald dat zo iemand bij ons werkt, doet dat niet af aan de 
doelstellingen en werkwijze van de vereniging, die wij heel goed vinden. Dus is er dan geen reden 
te stoppen. Maar het mag duidelijk zijn dat dit hele vervelende consequenties voor de vereniging 
heeft, daarvan moet nog bepaald worden hoe we kunnen doorgaan."

--------------------------

verklaring van VMO

'Kortsluiting in het hoofd is enige verklaring'

Vereniging Milieu-offensief deed er het zwijgen toe over collega Volkert van der G., verdacht van 
de moord op Fortuyn. Voor het eerst treedt de vereniging nu naar buiten. Hieronder de letterlijke 
verklaring van VMO.Afgelopen maandagavond zat heel Nederland verbijsterd voor de televisie, ook wij. Op afschuwelijke 
wijze is een einde gekomen aan het leven van de mens Pim Fortuyn. Het is onbeschrijfelijk wat er 
door ons heenging toen bleek dat de mogelijke dader van de afgrijselijke moord een collega van ons 
was. 

Er mag absoluut geen enkele twijfel over bestaan dat wij persoonlijk en de Vereniging Milieu-
offensief (VMO) als organisatie geen enkele rationele verklaring kunnen bedenken voor een 
dergelijke daad. De enige verklaring die mogelijk kn zijn, is kortsluiting in het hoofd. Al was 
het maar omdat een daad als deze niet alleen het leven van het slachtoffer en de hoop van miljoenen 
mensen verwoest, maar ook grote gevolgen heeft voor het gezin van de verdachte en de zaak waar hij 
zich voor inspande.

Wij kennen de verdachte als collega en vriend; een harde, vakkundige werker die sinds enkele 
maanden vader was geworden. Onze hoofden zitten vol vragen die waarschijnlijk nooit beantwoord 
kunnen worden. Wij beseffen dat iedereen op zoek is naar informatie die de talloze vragen kan 
beantwoorden. Ook het werk van VMO en de rol van onze collega daarin zijn begrijpelijk onderwerp 
van vragen. 

Hoe moeilijk het ook is, wij realiseren ons dat het onze taak is om vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Vanzelfsprekend hebben wij direct bij de politie te kennen gegeven dat we desgewenst 
alle medewerking aan het onderzoek willen verlenen. De afgelopen dagen is het werk van VMO breed 
uitgemeten. De Vereniging heeft als doelstelling het handhaven van de wet zodat uitbreidingen van 
intensieve veebedrijven, die in strijd zijn met milieuwetgeving, worden voorkomen.

Jaarlijks controleert VMO honderden uitbreidingsvergunningen voor bijvoorbeeld legbatterijen en 
grote varkensbedrijven; hetgeen voornamelijk bureauwerk is. Veel vergunningen worden in strijd met 
de wet afgegeven. Hiertegen maakt VMO bezwaar. In de meer dan duizend rechtszaken die de vereniging 
heeft gevoerd, wordt zij in 80 procent door de rechter in het gelijk gesteld.

Wij zijn ervan overtuigd dat de afschuwelijke gebeurtenis van maandag op geen enkele wijze in 
verband gebracht kan worden met de geweldloze, juridische strijd voor rechtshandhaving waar onze 
vereniging voor staat.

Een dergelijke daad kan geen enkele rationele verklaring hebben. In het hoofd van iemand kan iets 
volledig misgaan waardoor een nooit te begrijpen daad als een moord plaatsvindt. Het achterliggende 
motief kan nimmer automatisch geprojecteerd worden op de (werk)omgeving of ideologische achtergrond 
van de dader. Zo was recentelijk de ontevredenheid over een breedbeeldtelevisie een rechtvaardiging 
voor iemand om mensen te gijzelen en zichzelf te doden. Bij dit voorbeeld beseft iedereen dat er 
geen verband is tussen de onvrede die de dader voelt, de kwaliteit van breedbeeldtelevisie, en de 
daad. Het verband is louter de kortsluiting in het hoofd en de daad.

Dergelijke afschuwelijke gebeurtenissen hebben ook plaatsgevonden op een school in Duitsland en een 
gemeentehuis in Frankrijk. Het lot heeft bepaald dat de verdachte 
van de moord op Fortuyn bij onze vereniging werkzaam was. 

Terecht wordt de moord op Fortuyn als extra schokkend ervaren omdat kogels een einde maakten aan 
het gedachtegoed waar velen hun hoop op vestigden. Kogels hebben 
niet alleen een mens, maar ook een democratische keuzemogelijkheid vermoord. Toch moeten we ervoor 
waken dat de emoties die de daad oproept, niet leiden tot ng 
grotere stigmatisering en inperking van de vrijheid van spreken, denken en handelen van stromingen 
in onze samenleving met een breed draagvlak en louter goede 
bedoelingen.

Zelfs kwaliteitskranten laten zich meeslepen in de massahysterie door gerespecteerde dieren- en 
milieuorganisaties door LTO in n adem te laten noemen met illegale 
acties in de sfeer van brandstichting. Zonder grond, zonder aanwijzing, zonder wederhoor. Onze 
veelvuldige gang naar de rechter wordt weergeven als 'gebrek aan emotie' 
en 'fanatisme', terwijl niemand zich de vraag lijkt te stellen of gemeenten de wet niet met voeten 
treden wanneer wij in 80 procent van de gevallen in het gelijk gesteld 
worden door de rechter.

Wij blijven benadrukken dat de doelstelling en werkwijze van de vereniging geen enkele relatie 
hebben met de afgrijselijke gebeurtenis. Dit lot had ook willekeurige andere 
organisatie kunnen treffen. De sensatie waar sommige media naar zoeken, al dan niet uitmondend in 
feitelijke onjuistheden, vinden wij zeer afkeurenswaardig en pijnlijk voor 
iedereen die in de omgeving van de verdachte leefde en met grote betrokkenheid, volkomen vreedzaam 
werkte aan de idealen van een betere wereld.

Het ontsporen van een individu kan niet worden herleid op het gedachtegoed van zijn werkgever of 
omgeving. De situatie van dit moment vraagt om een rationele benadering, 
zeker bij de kwaliteitspers. Grote woorden over het feit dat 'ons land zijn onschuld verloren zou 
hebben' of dat er sprake zou zijn van 'eenzijdige demonisering die een voedingsbodem zou hebben 
geschapen voor de moord' getuigen van een volstrekt voorbijgaan aan het feit dat n individu 
buiten zinnen kan raken zonder daarmee een stroming of maatschappelijke ontwikkeling te 
vertegenwoordigen.

Wij betuigen ons oprecht medeleven aan de nabestaanden van het slachtoffer en alle anderen die door 
deze afschuwelijke gebeurtenis geraakt zijn. We hopen dat n individuele ontsporing geen 
aanleiding zal vormen tot het onbestuurbaar raken van ons land, omdat irrationale gedachten worden 
aangewakkerd in plaats van getemperd. Wij proberen het hoofd in deze verwarrende tijden koel te 
houden, we hopen dat ook anderen daartoe in staat zijn.

De medewerkers van Vereniging Milieu-offensief: Sjoerd, Jasper en John.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).