Anneke Auer on Tue, 7 May 2002 20:14:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ReRe: Fortuyn - zeggen wat je denkt


> (ReindeR Rustema) Terecht, als dit een politiek gemotiveerde moord zou
> zijn waar het toch wel op lijkt.
Hoe kom je daar bij? Het is iemand die van dieren houdt (de "linkse
milieu-activist" dus), die zich inzet voor het WNF en lid is van Lekker Dier
en andere volkomen respectabele organisaties. Heeft geen strafblad.
Opereerde alleen, dus geen vluchtauto e.d. Je moet je niet zo laten opnaaien
door de media: die publiceren alleen iets als het scoort. Of om er bepaalde
politiek belangen mee te dienen.
Ik denk dat het gewoon een individu is die volkomen geflipt is op Fortuyn's
aftershave. Zoiets.
Ik hou van dieren en ben tegen bont. Ik ben donateur van Greenpeace en lid
van de Stadspartij Rotterdam. Ook heb ik een anti-Amerikaanse website.
Ongetwijfeld zal ik dan ook "bekend zijn" bij de BVD. Maar dat maakt mij nog
niet tot een half RAF-lid, als je begrijpt wat ik bedoel.

> Het lijkt me dat het juist goed is om te zeggen wat je denkt, je moet
> wel opletten hoe je het formuleert. De manier waarop je het zegt moet
> zorgvuldig zijn zodat het een constructief debat blijft.
En hier spreekt dus een heel oubollige verzuilde Hollandsche regent. Is dat
constructief genoeg?

> Die imam mag hier ook zeggen wat hij denkt. Hij zei alleen hele
> vreemde dingen.
Vreemde dingen? Ik vond het erg duidelijk.

> In de reacties daarop was men vooral verontwaardigd
> over wat hij denkt, niet zozeer over dat hij het ook zei. Toch?
Dat bedoel ik dus. Hadden ze Pim dus ook voor de rechter moeten slepen.
Alleen Pim was een Nederlandse populist en en geen #@%&Marokkaan. Begrijp je
het nu? Het verschil? Wat het volk bezighoudt?

>>De verontwaardiging van het volk is dus gebaseerd op een idee fixe. Of
>>misverstand. En het is bekend welke politieke stromingen daar goed gebruik
>>van maken.
> Het lukt me niet om je redenering te volgen. Zeg je nu dat we terug
> naar de tijd van de verzuiling moeten zodat alleen de politieke
> elite, binnenskamers een en ander mag zeggen? Omdat anders een partij
> gebruik gaat maken van 'onderbuikgevoelens'?
1) Een politicus moet in zijn functie een land besturen. Hij moet het volk
representeren. Wat hij thuis zegt mag hij zelf weten. Wat hij in het
openbaar zegt moet correct zijn, en stroken met het democratische beginsel.
Een politieman mag ook niet naar buiten brengen dat hij in het weekend wel
eens een blowtje rookt. Dat doet hij wel natuurlijk, maar openbaar mag dat
natuurlijk niet. De koningin laat ook wel eens een flinke wind, reken maar
van yes.

2) Elke partij zal altijd van alles gebruik maken wat er op haar pad komt.
Gebruik maken van onderbuikgevoelens, met name zonder daar iets
constructiefs tegenover te stellen, is een specialiteit van extreem-rechts.
Dat is de makkelijkste manier om te scoren. Dat noemt men dan: "de stem van
het volk vertolken". Enfin, Adolf Hitler deed dat ook.

En ja hoor, LPF doet het weer. De verkiezingen moeten doorgaan, en Fortuyn
blijft op nr. 1 staan. Dat is slim gespeeld. Helaas gaat straks Nederland
echt naar de klote. Straks zitten we 4 jaar lang opgescheept met een
stelletje totale nitwits, onbenullen, die dan een land moeten gaan regeren.
Kijk naar Rotterdam. Fortuyn was nog intelligent, maar die achterban, breek
me de bek niet open.

Wat mij ook verbaasde vandaag is dat Nederland, vanuit Den Haag en de media,
zo wordt gedicteerd hoe we ons moeten voelen over de situatie. Maar wat zit
daar onder? Bedenk je eens, wat het een enorme opluchting het moet zijn voor
heel veel politici nu Fortuyn er niet meer is.

Ik vind het natuurlijk vreselijk, moord, maar ik ga er van uit dat het een
daad van een gek is, en dat had iedereen kunnen overkomen, zoals dat ook
gebeurd. Voor hetzelfde geld was het Ad Melkert. Of Frans Bauer.

Denk ook eens aan de vrouw van Janmaat, die een been kwijt is door een
aanslag. Een ECHTE politieke aanslag nog wel! Niemand die zich daar druk
over maakte, geen haan die daar naar kraaide. Nee, Fortuyn was natuurlijk
veel populairder.

En nu opeens is Fortuyn de lieveling van Nederland. Laat ik dan maar ook
eens zeggen wat ik vind. Ik vond het een gevaarlijke arrogante kwal. Een
racistische en sexistische braller. Het collectieve
schuldgevoel/onlustgevoelens van Nederland maakt hem nu tot held en
martelaar. Om de verkeerde redenen. Vrijheid van meningsuiting: okee.
Racisme en sexisme zijn geen meningen, maar is kleingeestigheid en
xenofobie. In welke cultuur, in welke samenleving dan ook. Zo simpel is dat.
Maar nu is de moordaanslag, is het fenomeen Pim Fortuyn, een excuus geworden
voor al die zogenaamde fatsoensrakkers met hun latente vreemdelingenhaat om
hun hart eens publiekelijk te gaan luchten - met grote kans op (politieke)
populariteit.

Ik zou zeggen, let de komende dagen maar eens op. De moord op Fortuyn zal
aan alle kanten gebruikt en misbruikt worden in politiek en media. Het
gebeuren zal volledig uitgemolken worden door iedereen voor zijn eigen
straatje. Het zal gebruikt worden als excuus, als uitlaatklep voor onlust-
en schuldgevoelens. En het zal vooral gebruikt gaan worden om aan de
vrijheid en tolerantie in Nederland een einde te maken. De uitspraak "de
democratie is vermoord" is daar een duidelijke voorbode van.

Anneke
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).