Leon Kuunders on Mon, 28 Jan 2002 00:08:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] LL25: Sick Internet Syndrome


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Leo Lake
> Sent: 27 January 2002 22:28
> Subject: [Nettime-nl] LL25: Sick Internet Syndrome
>
>
> LL 25: Het Sick Internet Syndrome
>
> Laten we het eens hebben over het Sick Building Syndrome. De fouten
> die dit syndroom hebben laten ontstaan, worden volgens mij herhaald
> met betrekking tot het Internet.

Nee, dat worden ze niet.

> De ideologie van de topdown planning van de omgeving in een
> kantoorgebouw is echter niet door. Integendeel, ze is door een
> groeiend arsenaal van specialisten overgeplant op het Internet en

Het internet is juist een bloeiplaats voor de bottom-up benadering. Deze
openbaart zich onder andere in het enorm aantal verschillende 'communities',
waar mensen met veel plezier in staat zijn hun gedachten te ventileren en te
delen met anderen. Zoals deze mailing list.

De top-down benadering openbaart zich in de wijze waarop machines werken. De
computers die we gebruiken om onze bottom-up vrijheid te vieren zijn gebouwd
op een aantal bouwstenen. Deze bouwstenen zijn noodzakelijk om onze
opgeschreven, gefotografeerde en opgenomen ideeen en gedachten om te kunnen
zetten in electrische stroom die de weg over het internet kan vinden.

Het typerende hieraan is dat onze hersencellen ook gebruik maken van
electriciteit om te communiceren. Zonder de bouwstenen die de computer nodig
heeft om onze electrische gedachten om te zetten naar electrische stroompjes
'loopt' het dus niet. Net zoals een mens zijn bewegingsvrijheid kwijtraakt
als hij z'n benen verliest. Vergelijk het met een gebouw: ook al is de mens
al honderd duizend jaar bezig met het bouwen van schuilplaatsen, nog steeds
hebben we niet uitgevonden hoe we kunnen beginnen met het bouwen van het dak
voordat de muren er staan.

> leeft daar volop. Hun aandacht is de 'overall' infrastructuur. En ja
> hoor, vele Internetters hebben inmiddels een hoofdpijn gekregen zo
> groot als  de afstand tussen New York en Kandahar.
>
> Deze focus op de infrastructuur en de top-down ontwikkeling ervan,
> heeft de vorm gekregen van de wens te realiseren 'wat MOGELIJK MOET
> zijn' en wordt het lelijkst wanneer het in handen komt van mensen die
> vinden dat wat MOGELIJK MOET zijn ook perfect georganiseerd dient te
> zijn.
>
> Zo hebben politieke partijen websites en e-mail adressen omdat mensen
> e-mail naar de partij MOET KUNNEN sturen, ook al zijn geen van die

De politieke partijen hebben e-mail omdat e-mail een niet meer weg te denken
onderdeel is van het hedendaagse bestaan. Onze kinderen leren op de lagere
school wat e-mail is. En leren hoe ze ermee om moeten gaan. Ook de politieke
partijen gebruiken e-mail. Intern, tussen partijleden, met burgers. E-mail
is makkelijk. E-mail is snel. E-mail maakt het mogelijk om sturing te geven
aan de enorme vloed informatie die we over ons heengestort krijgen.

> websites veel bezocht en ook al worden er alleen maar e-mails gestuurd
> door mensen die willen controleren of het wel werkt. Evenzo hebben
> veiligheidsbeambten zichzelf een heilige plicht opgelegd om zulke
> volstrekt overbodige diensten te controleren op technische perfectie.
> Bij gebrek aan de mogelijkheid van een evaluatie van zulke diensten op
> basis van zinvol gebruik, vallen ze daarbij terug op de dogma's van

Ik denk dat de politieke partijen het niet eens zullen zijn met het feit dat
het informeren van de burger via een website voor de partij een volstrekt
overbodige dienst is. En wat betreft het controleren van deze diensten:
"Security through obscurity" is een term die wordt gebruikt om aan te geven
dat iets veilig kan zijn, zolang als maar niemand weet dat het eigenlijk
onveilig is. Dat is een oud dogma wat gelukkig allang door iedereen verlaten
is. Problemen met de kwaliteit van producten worden op de voorpagina van
landelijke ochtendbladen geadverteerd door de fabrikant. Mensen worden
gewaarschuwd. En voor de consument wordt het risico verkleind.

> een of andere veiligheidsmoraal.  Een moraal die helemaal gaat stinken
> als het uitgedragen wordt door mensen die er hun brood mee verdienen.

Volgens mij gaat het pas echt zweren en etteren als mensen zonder enige
kennis en met een ongezonde eigengereidheid deze moraal gaan uitdragen.

> Deze welhaast exclusieve aandacht voor de infrastructuur bezorgt de
> Internetter, zowel de oude als de nieuwe, meer en meer hoofdpijn. Zij
> leiden aan het "Sick Internet Syndrome".

'Internet syndrome' is een term die wordt gebruikt voor mensen die niet van
het internet af kunnen blijven. Verslaafden. Mensen die geen dag zonder
kunnen, hun sociale leven kapot laten gaan om te kunnen surfen en e-mailen.
Bedoel je die?

> Deze top-down architecten van het Internet, deze maniakken van de
> infrastructuur, deze managers van de mogelijkheid, dit leger van
> e-marketeers, e-commerce specialisten, veiligheidsspecialisten,
> web-designers en ander ongerief, maken meer kapot dan seks ooit weer
> goed kan maken.

Of drank zeker?

> Maar er is meer dan seks en dus is het  zeker niet te laat. Als de

Begin er dan ook niet over.

> aandacht verlegd wordt van de infrastructuur naar wat mensen doen en
> als geprobeerd wordt om daadwerkelijk waargenomen activiteiten te
> ondersteunen, dan zijn we weer op een leuk pad aanbeland.

Eens! Laten we vooral naar de mensen kijken.

> Het werk aan het Internet moet een concreet doel volgen en zeker geen
> gedroomde mogelijkheden najagen of zinloze veiligheid bewerkstelligen.

Eens! Zinloze veiligheid is geen veiligheid maar maakt alles nodeloos
complexer. En als wat complexer wordt is minder veilig.

> context. Zijn er mensen die willen discussiėren, dan biedt het
> Internet daartoe mogelijkheden, meer dan er tot dusverre gerealiseerd
> zijn. Dat moet technisch ondersteund worden. Leest goed: Ondersteund!!
> Niet: geregeld!

Klopt. De techniek moet de ondersteuning kunnen en blijven bieden om mensen
de mogelijkheid te geven de dingen te doen die ze goed lijkt. En de techniek
moet nou eenmaal geregeld worden. Want de tijd van zelf-denkende computers
is nog heel ver weg.

> Mensen moeten kunnen krabben waar het jeukt en ieder met technisch
> talent die ook nog enig gevoel in zijn donder heeft, kijkt waar er
> gekrabd wordt en helpt.

En dat doen we dus ook.

> Daal af, gij monomane infrastructuralisten, daal af van de ijle
> hoogten van de conceptuele mogelijkheden en perfecte infrastructuren
> en durf de schimmels te zien die mensen jeuk bezorgt.

Zal ik je helpen krabben?

> ---
> L.
> E. lake@lake.nl
> W. http://www.lake.nl

-L.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).