Leon Kuunders on Sat, 26 Jan 2002 12:00:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] informatievoorziening VVD -- of niet


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Leo Lake
> Subject: Re: [Nettime-nl] informatievoorziening VVD -- of niet
>
>
> Een nieuwe moraalridder!!!!!!

Dank! Ik neem de zegeningen van 'Leo de Koning' met plezier in ontvangst.

> Is er iets mis gegaan? Heeft iemand de salarisadministratie van de VVD
> gejat? Heeft iemand miltvuur overgebeamd naar de burelen van de
> bureaucraten? Heeft iemand de politici van meer misinformatie voorzien
> dan normaal? Heeft iemand misschien wat bytes overschreven?
>
> Is er uberhaupt iets gebeurd?
>
> Nee.

Aha! Meneer 'de Koning' weet dus van de situatie! Ik voel me direct een stuk
veiliger! Want meten is weten! Alle macht aan 'de Koning'!

> Alleen dit.

En hoe wist meneer 'de Koning' <dit> ook al weer???

> Iemand heeft zich niet gehouden aan de moraal van de
> veiligheidsbeambten en wordt aan de schandpaal genageld. Ach en wee en
> tsk tsk tsk en een tzzzzzzzzzzz.....

Meneer 'de Koning' verdrinkt ogenschijnlijk liever het kalf. En daarna het
volgende. En het volgende.

> Geen reactie aan de VVD alleen, geen stil briefje naar de webmaster.

<Stil>?? Ik dacht dat dat woord u vreemd was?
Voor uw info ... er bestaat geen webmaster@vvd.nl

> Nee, het hele land moet weten dat de VVD veiligheidsongehoorzaam is.

Practice what you preach my dear. Practice what you preach.

> T'is de moraalridder ten voeten uit.
> Op naar de volgende ridderorde.

En met u als 'koning' is een republiek dichter bij dan men denkt. Zonder
ridders. En zonder orde.

> L.
> E. lake@lake.nl
> W. http://www.lake.nl

L.
E. hupse-lake@moonfather.com
I. http://www.moonfather.com

- en toen was er koffie -

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).