Actieblad Ravage on Thu, 24 Jan 2002 23:26:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Witte Konings PleinActiecomité onder protest naar het Koningsplein

De demonstratie Het Witte Plein die tijdens het koninklijk huwelijk
op 2-2 plaats zou vinden op het Spui moet op last van
burgemeester Cohen verhuizen naar een andere locatie. Dit maakte
de burgemeester vandaag bekend in een fax aan het actiecomité.
Noodgedwongen heeft het comité haar zinnen nu op het
Koningsplein gezet.

Comité Het Witte Plein is ontstemd over het dringende advies van
burgemeester Cohen om af te zien van het Spui. Men zal een
klacht indienen bij de Nationale Ombudsman hierover. Het comité
ziet zich echter, onder meer om een veilig verloop van de
demonstratie te garanderen, wel genoodzaakt de demonstratie -
onder protest - te verplaatsen naar het Koningsplein. De organisatie
stelt Cohen verantwoordelijk voor de kosten die dit met zich
meebrengt en zal hiertoe een schadeclaim indienen.

Garanties

Bovendien eist het comité in een brief aan Cohen garanties van de
burgemeester dat de manifestatie op het Koningsplein op 2 februari
van 10.00 tot 15.00 uur op ordentelijke wijze doorgang kan vinden.
Daartoe wil de organisatie dat er een podium en tenten geplaatst
kunnen worden op de nieuwe locatie en dat de voetgangerstromen
op het plein gereguleerd worden.

Live uitzending via Salto 2

Verder wil de organisatie de garantie van Cohen dat de geplande
live uitzending van Het Witte Plein via de lokale zender Salto 2 en
via internet (http://www.oranje.nu) op 2-2-02 doorgang kan vinden.
In tegenstelling tot het Spui ontbreken hiervoor nu nog de
faciliteiten op het Koningsplein.

NOS heeft geen vergunning

Overigens bleek uit navraag dat de NOS nog steeds geen
objectvergunningen heeft aangevraagd om op 2-2-02 regie-units op
het Spui te plaatsen. Volgens burgemeester Cohen zijn deze regie-
units de voornaamste reden waarom de Witte Plein demonstratie
op het Spui niet mogelijk zou zijn. Actiecomité Het Witte Plein
denkt dan ook dat de werkelijke reden voor de verplaatsing van Het
Witte Plein een andere is.

Comité Het Witte Plein

Comité Het Witte Plein bestaat uit een samenwerkingsverband van
zo'n tien organisaties waaronder De Vrije Zone, Het Nieuw
Republikeins Genootschap en HIJOS. Het comité wil op 2-2-02
kritische vragen aan de orde stellen bij diverse onderwerpen die
gerelateerd zijn aan het koningshuis. Zoals de
mensenrechtenschendingen tijdens het Videla-regime en het
democratisch gehalte van de monarchie.

Tot zover.

http://www.hetwitteplein.nl


Ravage, actieblad
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
Internet: http://www.antenna.nl/ravage
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).