geert lovink on Wed, 9 Jan 2002 23:43:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Een geschiedenis van videokunst (Docent: Bart Rutten)


Een geschiedenis van videokunst

Docent: Bart Rutten, Nederlands Instituut voor Mediakunst
Plaats: Kunst Historisch Centrum, Amsterdam
Datum: 17 januari t/m 7 februari
4 bijeenkomsten op de donderdagavond 19.30 - 21.30 uur

Vorig jaar ging met veel succes de cursus mediakunst van start die een
welkome aanvulling bleek te zijn op de bestaande Kunst Historisch Centrum -
programma. Immers, de grootste cultuurverschuiving in de westerse wereld van
de afgelopen eeuw zijn misschien wel veroorzaakt door de opmars van de
elektronische media. De kunstwereld vormt hierop geen uitzondering. Als
vervolgcursus geeft Bart Rutten een overzicht van de geschiedenis van
videokunst.

Sinds halverwege de jaren zestig de videocamera op de consumentenmarkt werd
ge´ntroduceerd, hebben kunstenaars er een nieuw medium of drager voor hun
kunst bij. Na een kortstondige succesvolle entree, werd de videokunst
spoedig verdrongen naar een alternatief underground circuit om in de jaren
negentig terug te keren als een van de meest dominante vertelvormen binnen
de beeldende kunst. In vier bijeenkomsten zal worden ingegaan op de
geschiedenis van de videokunst en zullen aspecten als performancekunst, de
rol van de technologische ontwikkelingen, de opkomst van de televisie en de
invloed van de film(kunst) besproken worden. Dit zal uitvoerig worden
toegelicht met fragmenten en videokunstwerken, die tevens worden
bediscussieerd.

De cursus Een geschiedenis van videokunst kost voor leden Euro 80, voor
niet-leden Euro 88.
Lidmaatschap van het Kunst Historisch Centrum bedraagt Euro 25.

Voor meer informatie en inschrijvingen:
Kunst Historisch Centrum
Herengracht 126
1015 CW Amsterdam
T 020 6265490
khc@planet.nl


Nederlands Instituut voor Mediakunst
Montevideo/Time Based Arts
Keizersgracht 264
NL 1016 EV Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)20 6237101
F +31(0)20 6244423
E info@montevideo.nl
http://www.montevideo.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).