geert lovink on Tue, 1 Jan 2002 01:26:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nieuwsbrief van de vereniging open domein (nr.3)


------------------------------------------------------------
          V O D M A I L nr. 3
      maandag 31 december 2001
------------------------------------------------------------

* IN DEZE EDITIE

1. Een stormachtig 2001

2. Verwachting 2002

3. Een goed 2002

------------------------------------------------------------

1. Een stormachtig 2001

Precies een jaar geleden wordt gerept van een organisatie die
de diensten van De Digitale Stad (DDS) zou moeten overnemen.
DDS kondigt aan te stoppen en dat willen heel veel gebruikers
voorkomen. In februari wordt een vereniging opgericht die de 
diensten van DDS zou moeten voortzetten. DDS gaat echter
door en het streven om DDS over te nemen wordt niet gehaald.
Maar er is wel een vereniging ontstaan die ondanks ruzie,
bestuurswisselingen en technische problemen nog steeds
bestaat. Alleen dat is al een overwinning. 

In de zomer krijgt de VOD haar eerste kindje: DEDS.nl
Daar kunnen mensen gratis e-mailadres en homepageruimte
aanvragen. Op dit moment voorziet de dienst enkele honderden
mensen van digitale aanwezigheid. Voordat de dienst uitgebouwd
wordt, zet een bestuurscrisis het project tijdelijk stil., 

Na de interne strubbelingen en de bestuurswisseling in de
zomer, brengt het derde bestuur rust in de vereniging. Geen
stilstand, alhoewel het hoge ambitieniveau niet wordt gehaald. 
Door het vele en vaak urgente werk achter de schermen is de
informatievoorziening helaas niet voldoende up-to-date.
Zo onderhandelt het bestuur met een nieuwe serversponsor. Helaas
blijken de eisen van deze sponsor te hoog. Verder wordt samen met
enkele leden nagedacht over het beleid van de VOD. En zijn er
gesprekken gaande met organisaties en verenigingen die
serverruimte of samenwerking zoeken. 

De meest ingrijpende gebeurtenis van de afgelopen maanden is in
oktober. Een server moet worden vervangen omdat een
sponsorcontract afloopt. Dat gaat allesbehalve vlekkeloos.
De mail is een week down, nieuwe aanmeldingen lukken niet.
De in de zomer haastig geinstalleerde webdiensten blijken
moeilijk te doorgronden.

Gelukkig is na een week stress de mail weer online. Daarna 
wordt een vernieuwde basis gelegd voor meer diensten. 
Zo staan de programmeertaal PHP en de database
MYSQL op het programma. Ook is het de bedoeling dat leden
hun eigen adresgegevens bij kunnen houden. In het bijzonder
verdient Zenon hartelijke dank voor alle tijd en moeite die
hij in deze operatie heeft gestoken.

Andere wijzigingen en toevoegingen, zoals een nieuwe layout
voor de webmail van Deds, kunnen door aanpassingen in de
structuur van de servers eindelijk door enthousiaste leden
zelf worden ondernomen.

------------------------------------------------------------

2. Verwachting 2002

De servers zijn nu eindelijk in de lucht en stabiel genoeg
voor nieuwe, leuke projecten.Er komt nog een wel een
volgende wisseling van servers, maar - met de ervaringen van
de vorige serverswisseling - is de verwachting dat dit
geruisloos verloopt. De vereniging Open Domein biedt meer,
dan de DeDS. Voor de vereniging kan nu dan eindelijk een
begin gemaakt worden met nieuwe projecten. Om te beginnen
zijn al enkele subdomeinen aangemaakt: art.opendomein.nl en 
museum.opendomein.nl. Verder wordt de homepage van de VOD
(www.opendomein.nl) momenteel onder handen genomen zodat
meer leden zich daarmee kunnen bemoeien.
Het is eindelijk mogelijk om op bescheiden schaal met
projecten te beginnen. De coordinatie wordt (vooralsnog)
gedaan door het bestuur: mailto:bestuur@opendomein.nl.

------------------------------------------------------------

3. Een goed 2002

Allereerst een woord van dank aan iedereen die zich
het afgelopen jaar heeft ingezet voor VOD. Met name
ook dank aan de sponsors, waaronder Intouch, 
Extended Internet en Discan.

Ten slotte een gelukwens van bestuur en medewerkers:

Iedereen het allerbeste gewenst in het hopelijk
ook digitale jaar 2002.

============================================================
Vodmail is een onregelmatig verschijnende e-mailnieuwsbrief
die wordt verspreid via announce@lists.opendomein.nl
Opmerkingen, suggesties, kritiek zijn altijd welkom op
bestuur@opendomein.nl
============================================================

_______________________________________________
Vereniging Opendomein Announce mailing list
Reacties graag naar discussie@lists.opendomein.nl.
http://lists.opendomein.nl/mailman/listinfo/announce
_______________________________________________
Vereniging Opendomein Announce mailing list
Reacties graag naar chat@lists.opendomein.nl.
http://lists.opendomein.nl/mailman/listinfo/announce


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).