Eric Kluitenberg on Thu, 6 Dec 2001 17:16:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Mouchette's_Last_Birthday_Party


(English version below)


A  A  N  K  O  N  D  I  G  I  N  GThings To Come #23

Mouchette's_Last_Birthday_Party

De Balie - Salon
Vrijdag 14 december

Aanvang 21.00 uur


Mouchette, de bewoonster van mouchette.org, viert haar laatste
verjaardagsfeestje in De Balie. Mouchette leidt een schimmig bestaan. Een
van de grote vragen die haar bestaan omgeven is of zij wel echt bestaat?
Als je Mouchette een e-mail stuurt via haar website antwoordt ze. Volgens
de website leeft ze in Amsterdam, maar niemand heeft haar daar ooit
aangetroffen, zo kunnen we lezen in de liefdesverklaring aan haar die zij
op haar site heeft gepubliceerd.

Mouchette is naar eigen zeggen een afgeleide van de hoofdpersoon van de
gelijknamige film van Robert Bresson uit 1967, waarin een 13-jarig meisje
zelfmoord pleegt.

Mouchette en haar vrienden zullen daadwerkelijk virtueel aanwezig zijn
tijdens haar laatste verjaardagsfeestje en zich uitgebreid presenteren aan
haar gasten. Een webmix geprojecteerd in de ruimte toont werken van
Mouchette's vrienden, haar favoriete net.kunstenaars en haar eigen werk.

Voor iedereen die naar haar feestje komt is er ook een cadeau om mee naar
huis te nemen, een tastbaar symbool van het fantoom Mouchette, die al sinds
1996 haar web domein www.mouchette.org bewoont.

Mouchette's Last_Birthday_Party is de laatste, omdat van haar verwacht
wordt dat ze tijdens haar verjaardagspartijtje zelfmoord zal plegen, net
als tijdens volgende verjaardagsfeestjes in 2002, 2003, voor eeuwig.....

Kijk ook naar de speciale verjaardags-site: http://www.mouchette.org/~birthday

De thuispagina van Mouchette op het web:
http://www.mouchette.org


De vrienden die Mouchette al heeft uitgenodigd zijn:

-Peter Luining
http://lfoundation.org/

-Jan-Robert Leegte
http://leegte.org/

-Candy Factory
http://www.bekkoame.ne.jp/i/ga2750/

-Y0UNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES
http://www.yhchang.com/

-Hello
http://hellobook.org (see chapter8)

-World of Awe
http://worldofawe.com/

-Pavu
http://www.pavu.com/

-D2B
http://www.d2b.org/

-Bakteria
http://bakteria.org/

________________________________

kaartverkoop en reserveren
toegangsprijs: Euro 6,25 ( 13,75) met korting: Euro 5,00 ( 11,00)
(CJP/CKV/PAS
openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot aanvang
programma. In het weekend 1 1/2 uur voor aanvang.
telefonisch reserveren: 020 55 35 100 tijdens openingstijden tot drie
kwartier voor aanvang.


---------------------------

A  N  N  O  U  N  C  E  M  E  N  TThings To Come #23

Mouchette's_Last_Birthday_Party

De Balie - Salon
Friday December 14

Start 21.00 hrs.


Mouchette the resident of mouchette.org, celebrates her last birthday party
in De Balie. Mouchette's existence is clouded with ambivalence. One of the
mayor questions is if she exists at all? When you send an e-mail to
Mouchette via her web site, you get a reply. According to the web site she
lives in Amsterdam, we can read this in the declaration of love that she
has published on her web site... Yet nobody has ever found her there...

Mouchette, as she states herself, is modelled after the main character of
the film by the same name of Robert Breson (1967), in which a 13-year old
girl commits suicide.

Mouchette and her friends will be present in real virtuality and present
themselves extensively to her guests. A webmix projected in the space will
show work of Mouchette's friends, her favourite net.artists and her own
work.

For everybody who comes to visit her party there will be a gift to take
home, a tangible symbol of the phantom Mouchette, who already lives since
1996 in her web domain: http://www.mouchette.org

Mouchette's Last_Birthday_Party is her last, because she is expected to
commit suicide during the party, just as will be the case in future
birthday party's, in 2002, 2003, and so on for ever....

Take a look at her special birthday site:
http://www.mouchette.org/~birthday

The homepage of Mouchette on the web:
http://www.mouchette.org


Mouchette has already invited these her friends:

-Peter Luining
http://lfoundation.org/

-Jan-Robert Leegte
http://leegte.org/

-Candy Factory
http://www.bekkoame.ne.jp/i/ga2750/

-Y0UNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES
http://www.yhchang.com/

-Hello
http://hellobook.org (see chapter8)

-World of Awe
http://worldofawe.com/

-Pavu
http://www.pavu.com/

-D2B
http://www.d2b.org/

-Bakteria
http://bakteria.org/

________________________________

tickets & reservations:
price: Euro 7,50 (f 13,75) / E. 5,00 ( f 11,00)
opening hours box office: work days 13.00-18.00 hrs or until the start of
the program.
In the weekend 1 1/2 hour before the programs starts.
Reserve by phone: 31.20.55 35 100 during opening hours until 45 minutes
before the program starts.


De Balie
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

http://www.balie.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).