Floor van Spaendonck on Wed, 31 Oct 2001 11:34:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] vanavond paneldiscussie Patenten Waag Society


PATENTEN OP SOFTWARE
KILLER (APPLICATION IS PEOPLE) CLUB 31 OKTOBER 2001 20.00 UUR
UITNODIGING

Waag Society organiseert in samenwerking met Vereniging Open Source
Nederland op 31 oktober een paneldiscussie over patenten.

De discussie richt zich met name op de makers en ontwikkelaars van software.
Een discussie uit de praktijk gegrepen. De zaak is van belang, omdat
patenten voor IT-bedrijven in toenemende mate een bron van inkomsten vormen.
Steeds vaker staat dit belang haaks op het bereiken van algemeen aanvaarde
technologiestandaarden.

De invloed van patenten op de praktijk van software-ontwikkeling
Momenteel regelt het TRIPS verdrag de Europese patentwetgeving. Het European
Patent Office (EPO) heeft inmiddels 30.000 zogenaamde 'triviale' patenten
toegewezen. Dit zijn patenten op deelapplicaties zoals de 'One Click
Shopping' button van Amazon.com.

Begin oktober werd bekend dat World Wide Web Consortium (W3C) een plan
onderzoekt om patenten op door haar vastgelegde webstandaarden toe te staan.
De W3C bedenkt samen met gebruikers, ontwikkelaars en softwaremakers de
nieuwe standaarden voor het web. Het gebruik van die standaarden was altijd
gratis. Het huidige voorstel van het W3C zou ertoe kunnen leiden dat
bedrijven die nieuwe technologie ontwikkelen of dat hebben gedaan, geld
mogen gaan vragen als deze technologie als W3C-standaard gebruikt wordt door
andere bedrijven.

Binnenkort presenteert de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn
inzake de octrooiering van software. De Vereniging Open Software Nederland
en de Nettime mailingslijst zijn toonaangevende platforms waarop de
discussie rond intellectueel eigendom wordt gevoerd.

Waag Society besteedt aandacht aan de patentendiscussie in de Killerclub van
31 oktober. De discussie wordt geleidt door Anne Nigten (V2-organisatie
Rotterdam). Aan het panel wordt deelgenomen door Luuk van Dijk (Vereniging
Open Source Nederland), Leo Steenbeek (Philips NL), Sven Bostyn
(Universiteit van Maastricht) , Graham Lea (journalist BBC/the Reporter).

De avond wordt gestreamd via de Waag website.

Datum:		31 oktober 2001
Locatie: 		De Waag / Theatrum Anatomicum
Aanvang:    	20.00 uur
Toegang:    	Gratis
Reserveren:   	floor@waag.org
URL:      	http://www.waag.org
Contact:		Floor van Spaendonck

WAAG SOCIETY / PUBLIC RESEARCH
Onderzoek en debat naar de rol van genetwerkte media in de
informatiesamenleving.============================================
Floor van Spaendonck
producer
Waag Society/ for old and new Media
Nieuwmarkt 4
1012 CR Amsterdam

phone: +31-20-5579898
fax:  +31-20-5579880
floor@waag.org
http://www.waag.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).