Han Speckens on Tue, 23 Oct 2001 19:40:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Qatar> NL beleidsvisie
> Ministerie van Economische Zaken
> Berichtnaam: Persbericht
> Nummer: 142
> Datum: 23-10-2001
>
>
> NEDERLANDSE INZET VOOR WTO-CONFERENTIE QATAR NAAR TWEEDE KAMER
>
> Staatssecretaris Gerrit Ybema van Economische Zaken heeft vandaag de
> Nederlandse inzet voor de vierde Ministeriele conferentie van de
> Wereldhandelsorganisatie, die van 9-13 november in Doha, Qatar, zal worden
> gehouden, naar de Tweede Kamer gestuurd. In grote lijnen gelden dezelfde
> uitgangspunten als voor de conferentie in Seattle eind 1999, namelijk:
> - versterking van de WTO;
> - verdergaande handelsliberalisatie;
> - verdere integratie van ontwikkelingslanden;
> - erkenning en uitwerking van raakvlakken met andere beleidsterreinen.
>             Bij de conferentie in Qatar gaat het in hoofdzaak om  het
> vaststellen van een agenda voor de nieuwe ronde. Daarnaast zijn er ook
> andere belangrijke agendapunten als de toetreding van China en Taiwan tot
> de WTO en de relatie tussen het verdrag inzake Handelsgerelateerde
> Intellectuele Eigendomsrechten (TRIP's-verdrag) en de toegang tot
> essentiele medicijnen in ontwikkelingslanden. Ybema leidt de Nederlandse
> Koninkrijksdelegatie naar de conferentie in Doha.
> De rijksministerraad is van oordeel dat in de huidige periode van
> economische en politieke onzekerheid het belang van een nieuwe ronde
> alleen maar is toegenomen. Een succesvolle conferentie in Doha, waarbij
> sprake is van een evenwichtige uitkomst ten bate van alle deelnemers, met
> inachtneming van de maatschappelijke zorgen omtrent de effecten van
> globalisering, kan een belangrijke impuls geven aan de mondiale
> economische groei, aan een versterking van de internationale economische
> rechtsorde en daarmee aan internationale politieke stabiliteit.
> Nederland en de EU zijn voor een brede onderhandelingsronde. Die biedt de
> beste kansen op een evenwichtige uitkomst ten bate van alle deelnemers en
> is een belangrijke stimulans voor de al lopende onderhandelingen over
> landbouw en diensten. Dat neemt niet weg dat de EU zich tijdens de
> conferentie voldoende realistisch en flexibel zal moeten opstellen om de
> vereiste compromissen mogelijk te maken.
> Aan de Koninkrijksdelegatie zullen ook vertegenwoordigers van de Tweede
> Kamer en adviseurs uit kringen van werkgevers, vakbonden en overige
> niet-gouvernementele organisaties deelnemen.
> Meer informatie over de voorbereiding van de WTO-conferentie in Qatar
> vindt u op
> http://www.ez.nl/beleid/home_ond/wto/qatar/introductie.htm
>
>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).