Leon Kuunders on Tue, 16 Oct 2001 17:10:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Post-traumatische-post (Was: RE: [Nettime-nl] Microsoft under attack)


> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Jos Horikx
> Sent: 16 October 2001 15:47
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: Re: Post-traumatische-post (Was: RE: [Nettime-nl] Microsoft
> under attack)
>
> Een tamelijk degelijk verhaal, lijkt me, staat op:
> http://cryptome.org/anthrax-biz.htm

Uit deze link:
*) "Hoaxes may also be a strategy of a terrorist.  Remember how the anti-ballistic
missile program has been criticized for its inability to deal with thousands of
dummy missiles which could provide cover for a small number of "real" missiles?"

Iets verder:
*) "What about envelopes?  What about opening packages?  Obviously, if you are
concerned, open things in such a way as to prevent widespread dissemination of
contents, like opening with scissors instead of ripping.  Better yet, give it to
the authorities."

Het aangehaalde stuk is geschreven in reaktie op een e-mail van Thomas C. Greene
(wel bekend van o.a. The Register). In deze e-mail vraagt Thomas zich af of we op
weg zijn naar Biowarfare, of dat er zand (...) in onze ogen wordt gestrooid.
Aanvalspunten als de watervoorzieningen worden door hem aangehaald als mogelijke
doelwit.


> Ik heb het geselecteerd om zelf door te lezen vanavond of zo, dus
> ik ben er niet zeker van dat er een antwoord op jouw vraag in staat,

Dat staat er dus zeker wel in.

Grtz,

-Leon.

p.s. ik antwoordde TC Greene: "I remember a practical joke some guys in my home
town (Deurne) performed 15 years or so ago. They added to the city water supply a
strong powder that made the water turn green. This was in the time the television
series "the Hulk" was quite popular in the Netherlands."

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).