MauzZ on Tue, 16 Oct 2001 04:11:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PERSBERICHT/UITNODIGING lancering Indymedia NLLancering Indymedia Nederland

Woensdag 17 oktober aanstaande zal Indymedia nl officieel gelanceerd worden
voor pers en publiek. Deze lancering zal plaatsvinden tussen 16.00 en 18.00
uur in de grote zaal van De Balie te Amsterdam.

Indymedia nl is een Nederlands initiatief van een breed platform van
onafhankelijke media-aktivisten en is geïnspireerd op het reeds bestaande
internationale Indymedia-netwerk (http://www.indymedia.org ).

Dit netwerk is geboren uit de behoefte zelf alternatief nieuws te brengen
over onderwerpen als globalisering, de wereldcrisis en andere zaken die in
de traditionele media vaak geen of onvoldoende ruimte krijgen.

Iedereen kan gemakkelijk haar of zijn verhaal in beeld, geluid en/of tekst
op de website plaatsen. Deze items, die gepubliceerd worden in de zogenaamde
'open nieuwslijn', worden in principe niet gecorrigeerd of gecensureerd. De
redaktie wil zich in deze zo terughoudend mogelijk opstellen en slechts in
uiterste gevallen items verwijderen van de website indien er basisregels
overtreden worden.

Alle inhoud van de website mag hergebruikt en uitgezonden worden, zowel op
het net als elders voor niet-commerciele doeleinden, tenzij de maker (m/v) van
een item dat anders wil.

Indymedia is niet gecentraliseerd op één plaats. Het kan op elk ogenblik
ontstaan op plaatsen waar zich feiten met nieuwswaarde afspelen. In
tegenstelling tot de traditionele media wordt de nieuwswaarde door de
aktivisten zelf toegekend.
Daarvoor gebruikt Indymedia radio, TV, Internet en drukwerk. De website
vormt het centrum van deze verschillende media.

De noodzaak van het opzetten van het wereldwijde Indymedia-netwerk vond zijn
oorsprong in Seattle (V.S.) alwaar de traditionele media hoofdzakelijk de
schermutselingen van (autoriteiten met) aktievoerders eenzijdig in beeld
brachten en de achterliggende verhalen negeerden. Ook in Nederland zijn
sensatiejournalistiek en oppervlakkige berichtgeving schering en inslag.

De oprichters hopen dat Indymedia nl zal bijdragen aan de verspreiding van
inhoudelijke verhalen betreffende de diversiteit aan kritieken op de
maatschappij en daardoor aan een betere wereld.

Tijdens de lancering zal er een korte presentatie plaatsvinden over het hoe en
waarom van
Indymedia nl en de relatie met het internationale netwerk. Tevens zal er een
demonstratie gegeven worden van het gebruik van het open-publikatiesysteem.

U bent van harte uitgenodigd om de lancering van dit initiatief bij te
wonen. Er zal gelegenheid zijn voor pers en publiek tot het stellen van 
vragen.

Deze lancering zal overigens ook live te volgen zijn via de website van
Indymedia nl.

Indymedia nl http://www.indymedia.nl

De Balie bereikbaarheid: http://www.balie.nl/algemeen/breikbaar.html

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).