Case Roole on Fri, 12 Oct 2001 16:52:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Fighting Islam's Ku Klux Klan


On Friday 12 October 2001 15:24, Ronald van Raaij wrote:
> Met andere woorden, is er in de arabische wereld niet ook de vanouds
> bekende truc van leiders aan de gang: als je een probleem hebt in je
> binnenland, maar je wil er niks aan doen, wijs naar een vijand buiten je
> land om de aandacht af te leiden?

Wanneer een land gebombardeerd wordt hoeft een leider niets te doen om de 
"aandacht af te leiden" door te verwijzen naar een "vijand buiten [het] 
land". De bevolking zal zelf spontaan op het idee komen dat ze de oorzaak van 
ellende bij de vijand moeten zoeken.

> Wat ik hiermee wil zeggen, het is OK om de hand in eigen boezem te steken,
> en te zeggen dat bepaalde problemen niet langer genegeerd kunnen worden,
> maar als men zelf niet meewerkt, wat blijft er dan nog over?

Kijk aan, weer een retorische vraag.

Bedoel je: "Die kinderen waren toch wel doodgegaan, dus is het niet erg als 
het VS embargo een negatief effect had op hun levensverwachtingen"? Of: "Ik 
heb het gepland, ik heb het schot afgevuurd, maar omdat hij toch al terminale 
kanker had is er geen sprake van moord"?

Om te voorkomen dat we vervallen in een altijd zinloze strijd over 
toepasselijkheid van analogieen herformuleer ik bovenstaande in een algemene 
stelling:

De morele waarde van een handeling is in de eerste plaats gelegen in de 
handeling zelf en de intentie waarmee deze wordt uitgevoerd. Het resultaat 
ervan kan hoogstens een versterkend of verzwakkend effect op die waarde 
hebben.

Toegepast op de arabische situatie: voor de beoordeling van de handelingen 
van de westerse landen - zo ver van hun eigen grenzen - maakt het niet uit 
wat de lokale regeringen en bevolkingen er zelf van maken.

-cjr
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).