felipe rodriquez on Thu, 11 Oct 2001 13:45:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Fighting Islam's Ku Klux Klan


Beste Francisco,

Je schreef;

>Afgelopen zondag schreef de Iraakse dissident Kanan Makiya een
>helder betoog in de Briste Observer waarin hij onder meer
>uitlegt waarom de vraag van Felipe niet aan de orde is.
>Hij verwoordt het vele malen beter dan ik ooit zou kunnen:
>
>"This is not Islam any more than the Ku Klux Klan is Christianity.
>No concessions can be made to either mindset which
>have more in common with one another than they do with
>the religions they claim to represent.

In zekere zin is religie niet zo relevant in dit conflict. Religie wordt
gebruikt als ideologie. De oorzaak van dit conflict moet gezocht
worden in geopolitieke ontwikkelingen in de laatste 50 jaar. Islam is
de katalysator die verzet mogelijk maakt, maar het is niet de oorzaak
van dat verzet.

Ik heb verschillende westerse wereldleiders nu een aantal malen horen
zeggen dat de terroristische aanval on-islamitisch is. Een dergelijk
oordeel is natuurlijk bijzonder hypocriet als je bedenkt dat zowel
Bush Sr., als Clinton, als Bush Jr. christenen zijn. En deze christenen
hebben ervoor gekozen een embargo tegen Iraq in stand te houden dat
heeft geleid tot een kindersterfte van 131 per 1000 kinderen onder de
5 jaar. In de laatste tien jaar zijn als gevolg van dat embargo tegen
Iraq meer dan 500.000 mensen en kinderen overleden, tienmaal de hoeveelheid
burgerslachtoffers dan de aanslag in New York. Dit soort akties van Amerika
en het Westen leiden tot radicalisering bij de arabische bevolking, en de
ontwikkeling van een sterk vijandbeeld. De meeste arabieren hebben niet
veel met het regime van Saddam Hussein, maar honderden duizenden arabische
kinderen in Iraq laten sterven tolereert men niet.

De Islamisten gebruiken terrorisme als wapen, omdat dat het enige wapen is
dat
ze hebben. Geen leger ter wereld kan het Amerikaans militaire apparaat
verslaan,
en een oorlog tegen Amerika met conventionele middelen is voor de Islamisten
dan ook weinig realistisch. Maar een oorlog door middel van terreur,
en het gebruik van zelfmoordcommando's, kan behoorlijk demoraliserend
werken, en daarmee effectief zijn. Angst is Amerika's grootste vijand.

Je kan daarover allerlei morele uitspraken doen, maar die doen niet ter
zake voor de Islamisten; die hebben oorlog verklaard aan Amerika, al jaren
geleden, en zijn bereid die oorlog te voeren met alle mogelijke middelen.

De enige zuivere morele uitspraak, is om _al_ het geweld te veroordelen;
zowel
de aanslag in New York, als geweld dat de Verenigde Staten heden uitvoeren
en in het verleden hebben uitgevoerd.
Groet

	Felipe Rodriquez


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).