Ron Peperkamp on Sun, 7 Oct 2001 13:16:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] nooit meer slapen


Ronald,

Nog even een paar concrete reacties dan:

> In jouw ideale wereld, zou bin Laden uit zichzelf naar voren komen
> en zich beschikbaar stellen. Wordt wakker dat doet hij niet.

Natuurlijk komt hij niet tevoorschijn. Net zomin als de contra's in
Nicaragua zich vrijwillig melden, of de aanhangers van David Coresh,
Hezbolla, IRA, UU, ETA, FNLC, etc. - en dan laten we de talloze
staats-acroniemen nog maar even buiten beschouwing.
Hier stuiten we dus op een probleem. De vraag is vervolgens hoe we dit
probleem gaan oplossen. En zoals het bovenstaande rijtje al laat zien,
kunnen problemen op talloze manieren worden benaderd.> Het is geen ideale wereld, en zolang een van beide partijen zich niet aan
> regels wenst te houden, onstaat er voor de andere partij de noodzaak om ze
> eveneens te negeren.

Dit is nu precies waarom die aanpassing van Artikel 100 van onze Grondwet zo
verdomd gevaarlijk is: zij legitimeert dit soort logica.> Ja, maar lees dan ook wat ik schrijf, die idioot van een bin Laden heeft
de
> VS al 3 jaar geleden *expliciet* de oorlog verklaard. Die oorlog was er
dus
> al. Dat de VS (zo je wil uit arrogantie) daar tot nu toe niet op in is
> gegaan, onderstreept dat het woord wraak misplaatst is. Dat men het nu
goed
> zat is, en een rattennest wil uitroken, kan ik me heel goed voorstellen.

Tja, als we alle mensen die oorlogsverklaringen uitspreken vogelvrij gaan
verklaren (dead or alive), blijven er natuurlijk niet veel mensen over. Het
zou die boertjes in Zuid Amerika bijvoorbeeld het volste recht geven om de
graanvelden van de VS eens fijn met gif te besproeien...> Weer het blijkbaar onuitroeibare geloof dat niemand hersens heeft behalve
> als je tegen iedere vorm van geweld bent.

Nee, het enige wat ik beweer is dat er ALTIJD meerdere oplossingen zijn. En
gezien onze beperkte individuele vermogens, kunnen wij alleen d.m.v.
overleg de kans vergroten dat er uit de verschillende oplossingen de beste
wordt gekozen. Waarbij overigens de ervaring leert dat bij collectieve
problemen (in tegenstelling tot individuele) de eerste impulsieve oplossing
doorgaans NIET de beste is!> Hoe je het ook wendt of keert, op
> het moment dat een bepaald land of organisatie georganiseerd geweld tegen
> een ander gebruikt, *moet* je laten zien dat je zelf ook bereid bent dat
te
> doen. Anders ben je een papieren tijger, en zijn we morgen allemaal
> vazalstaten van _____ (Vul zelf maar iets in).


Ik kan slechts herhalen: Don't believe the Hype!


> Wat betreft de VN, dat is nu juist alle jaren juist die papieren tijger
> gebleven als het op dit soort zaken aankomt. Hou er rekening mee, dat de
VN
> geen eigen troepen heeft, geen autoriteit om afghanistan binnen te gaan en
> bin Laden op te pakken. Altijd als er iets onder de vlag van de VN
gebeurt,
> is het in het algemeen de VS die de kastanjes uit het vuur heeft gehaald.

Zien wij hier misschien een aap uit de mouw kruipen? Hoe zou dat nu toch
komen hè - dat de macht van de VN steeds verder afkalft terwijl wij met
steeds minder voorbehoud, meer macht aan de NAVO toekennen? Het lijkt
verdikkie wel of die twee met elkaar te maken hebben!
In dit verband is overigens de aanleiding en reden van het amendement bij
artikel 100 van ONZE grondwet ook bijzonder interessant. Hadden we het niet
over vazalstaten?


> Verder is het zo, dat bij mijn weten de VN geen enkele wet kennen die
hierop
> van toepassing is, zo werkt de VN namelijk niet. Als er al wetten zijn,
zijn
> het internationale verdragen, die wellicht onder instigatie van de VN tot
> stand komen, maar de VN zijn geen parlement van landen, waarbij een
> meerderheid van stemmen telt. En nogmaals de VN heeft ook geen uitvoerend
> orgaan om iets af te dwingen.


Inderdaad bestaat er geen internationale wet tegen het terrorisme. Het is
ook niet zo moeilijk om te begrijpen waarom alle de pogingen daartoe al
sinds de jaren 30 (toen nog Volkenbond) zeer moeizaam verlopen. Ik noem
slechts onze eigen terroristen in het Indonesië van eind jaren veertig. De
bordjes 'terroristen' en 'vrijheidsstrijders' blijken volkomen inwisselbaar
en het is altijd de winnaar die beide bordjes mag inruilen voor het vergulde
schild ' rechtmatige regering'.

De VN is ook geen parlement. En nee, het beschikt ook niet over een eigen
uitvoerende macht. Het gaat er echter niet om wat de VN allemaal niet heeft
of niet vermag. Hoofdzaak is dat dit het ENIGE orgaan is dat wij hebben
ingesteld voor de besturing, bewaking en beheersing van de internationale
rechtsorde. Hoe knullig en onbeholpen en gebrekkig dan ook - hiermee zullen
we het toch echt moeten doen. Het alternatief is namelijk heel simpel: geen
rechtsorde - nu niet, straks niet, nooit niet. Wat dan overblijft is precies
datgene waavan wij thans weer een schaamteloze demonstratie mogen meemaken:
het recht van de sterkste.


> Hoezo? Zoals ik al aangaf, kan het parlement delibereren wat ze wil, maar
> dat stukje soevereiniteit hebben we niet meer, dat hebben we
(democratisch)
> 55 jaar geleden bij de oprichting van de NAVO besloten. Het enige (in mijn
> opinie niet echt reeële) alternatief zou zijn geweest een motie om dan
maar
> uit de navo te stappen.

Zoals gezegd zijn er ALTIJD meerdere alternatieven - in dit geval lagen ze
(zelfs binnen onze nationale wet en onze internationale afspraken) gewoon
voor het oprapen. Kwestie van even stilstaan en om je heen kijken. Iets wat
jij en ik misschien niet hoeven te doen - wij mogen in onze democratie
lekker schreeuwen en blèren - maar het is wel het minste wat wij van onze
vertegenwoordigers in het parlement mogen verlangen - daarvoor hebben wij
hen immers het recht gegeven om ons te vertegenwoordigen...


-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron@peperkamp.nl
-----------------------------------------------______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).