Ron Peperkamp on Sun, 7 Oct 2001 02:33:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Voor wie niet slapen kan/wil> Als je dan zo betrokken bent bij het nieuws, moet je toch ook weten, dat
> Groen Links sinds de 11e bezig is met een zetel te krijgen in de
> vertrouwelijke Tweede Kamercommissie voor de inlichtingen diensten. (en
dat
> ze die niet gekregen hebben) In die comissie worden onder strikte
> geheimhouding dergelijke zaken behandeld. Overigens hoeft de regering het
> parlement niet om toestemming te vragen, en is het debat dus inderdaad
> enigzins onzinnig.
> En ja, zoals je onder beweert mbt de VN (en dat is NIET waar), hebben we
met
> dergelijke verdragen een gedeelte van onze souvereiniteit weggegeven. Dat
> geldt ook overigens voor allerlei EU verdragen.


Om alle misverstanden dan maar even op een rijtje te zetten:

Groen Links heeft een verrassende uitnodiging van Melkert gekregen om
zitting te nemen in de besloten Kamercommissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten. Tot nog grotere verrassing van de Kamer heeft Groen
Links deze uitnodiging geaccepteerd - echter op voorwaarde dat álle fracties
(en niet alleen de 5 grootste) kunnen deelnemen. De zaak is nu in beraad.
http://www.nrc.nl/denhaag/1001481105756.html

De kwestie van de toestemming voor inzet van Nederlandse troepen (die
volgens velen helemaal niet meer vereist zou zijn), is daarentegen veel
schimmiger. Het huidige beroep op de 'nood-clausule' in het beruchte artikel
100 van de Grondwet, staat namelijk op redelijk gespannen voet met de hele
intentie van deze constitutionele bepaling - iets wat iedereen met nog een
beetje Thorbecke in zijn vaderlandse bloed natuurlijk al met z'n klompen aan
kon voelen, en waarvan de finesses door de historicus Drentje in de NRC van
vandaag nog eens haarfijn uit de doeken worden gedaan.
(Zie artikel 'Grondwet doet te gemakkelijk over oorlog'; NRC - 6 okt 2001;
helaas niet online)


Wegens tijdgebrek kan ik slechts in het kort reageren op je andere
opmerkingen:

Hoe dingen er in een, door jou met met een zeker dédain afgewezen, ideale
wereld aan toe zouden gaan, doet wederom niet ter zake. Wij hebben te maken
met de huidige wereld waarop - voor zover ik dat kan nagaan tenminste -
uitsluitend faalbare mensen rondlopen.
Het aardige is nu dat zowel jij als ik dat weten. En wij niet alleen:
iedereen weet dat.

Mensen weten sinds heugenis dat ze elkaar voor cent kunnen vertrouwen: het
ene moment sta je samen rond een kampvuur te dansen en het volgende moment
heb je een mes in je rug. Al vroeg kwamen wij erachter dat dat toch geen
manier van leven was en vandaar dat wij hebben besloten om regels op te
stellen - regels om ons tegen onszelf te beschermen.

De procedure verloopt als volgt:
1. Je constateert een probleem en gaat met elkaar rond het kampvuur zitten
teneinde een regel op te stellen waaraan iedereen belooft zich te zullen
houden;
2. Bij overtreding zet iedereen zich in om de dader(s) te pakken - niet om
hem te lynchen maar om hem voor een gerecht te brengen;
3. Voor het gerecht wordt vervolgens uitgezocht welk onrecht er nu precies
is geschied (wie heeft nu wat precies gedaan, welke motieven speelden mee)
om daarna een evenwichtige straf op te kunnen leggen. Uit ervaring weten we
namelijk dat die evenwichtigheid heel belangrijk is: te veel of te weinig en
het wordt zo weer knokken.

Dit is wat universeel als de beste methode wordt gezien om het samenleven
een beetje draaglijk te maken. Dit is ook het idee achter de trias politica:
de scheiding én beperking van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende
macht. Dit is de kern van onze grondwet en de kern van het Handvest van de
Verenigde Naties.

En dit is de wat de VS doen:
1. Je wordt in je kruis getrapt en begint moord en brand te schreeuwen;
2. Je bestookt de omstanders met een hele lading speculaties over motieven,
intenties en samenzweringen - louter om hen ervan te overtuigen dat dit
zowel in aard als omvang een ongekende misdaad is waarop derhalve ook een
onconventioneel antwoord moet worden geformuleerd;
3. Met dezelfde speculaties betrek je de omstanders bij het vaststellen van
de 'evenredige' straf die de dader verdient en vervolgens stel je ze voor
het blok: wie niet meedoet met de strafexpeditie kan zelf straf verwachten.

Enfin, je ziet zelf wel wat hier gebeurt: de trias politica vermalen tot een
bonte potpouri van argumenten. En zo kan het gebeuren dat iedereen zich nu
met het 'probleem van het internationale terrorisme' bezighoudt en niemand
zich meer afvraagt waarom we die misdaad niet gewoon volgens de beproefde
procedure afhandelen.

Kijk, dit is nu hoe professionals het vak van mediamanipulatie beoefenen! En
dat bedoel ik niet cynisch - integendeel. Deze gevanceerde 'informeer en
heers' techniek - daar kan gewoon niets en niemand tegenop. Dus voor iedere
sufferd die zich nu nog afvraagt waarom de VS de onaantastbare leider in de
wereld is, is hier het antwoord: 'cause they're on TV dummy!


Misschien kan dit even als antwoord dienen op de vele zaken die je aan de
orde stelde: allemaal legitieme kwesties, maar ook allemaal afleidingen van
de hoofdzaak - en dat is dat de internationale rechtsorde met voeten wordt
getreden. Zo simpel als dat.Don't believe the Hype! (Public Enemy)
-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron@peperkamp.nl
-----------------------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).