Ronald van Raaij on Fri, 5 Oct 2001 14:50:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] FastTrack?


Leon,
>
> > Zoals wel meer mensen heb je een ongebreideld vertouwen in
> techniek. Hou er
>
> Je hebt mijn argumentatie niet begrepen (). Ik zeg niet dat ik
> een ongebreideld
> vertrouwen heb in techniek. Ik heb een ongebreideld vertrouwen in
> de goedheid van
> mensen en de wijze waarop ze techniek inzetten.

Zoals mensen die vliegtuig gebruiken om het WTC binnen te vliegen
bijvoorbeeld? Misschien een flauwe opmerking, maar ik heb dat vertrouwen dus
niet. Ook al ga je er van uit dat er slechts enkele 'rotte appels' zijn, als
het er genoeg zijn verknallen ze het voor de rest.

> We hebben de technische
> mogelijkheden om al deze problemen te voorkomen. Het feit dat die
> niet worden
> ingezet heeft te maken met onwil, niet met onmacht.

Ben ik gedeeltelijk met je eens. Wat jij alleen weigert te zien, is dat het
misbruik dat van die technieken wordt gemaakt, de distributeurs de munitie
geeft om idiote wetten aangenomen te krijgen, hetgeen er weer voor zorgt dat
die techniek illegaal wordt. Dat maakt het voor rechthebbenden dus
onmogelijk om die techniek te gebruiken. Daarvoor in de plaats komt techniek
die door de distributeurs wordt gemaakt of gesanctioneerd, waardoor het voor
rechthebbenden onmogelijk wordt om onafhankelijk te worden. Met andere
woorden: Het gevecht dat op dit moment ook binnen de W3C gaande is om
digitale verspreidings technieken, is een gevecht waarbij de distributeurs
een gigantisch belang hebben.
Nu kun je stellen dat het een achterhoede gevecht is, en dat de techniek (of
de hacker gemeenschap) altijd wel een manier zal vinden om de beschermings
technieken te kraken. Je gaat daarbij echter voorbij aan de onderliggende
problematiek: Hoe maak je het mogelijk dat een rechthebbenden (artiest,
fotograaf, schrijver etc) minimaal gelijke inkomsten overhoudt, zonder dat
daar een distributie kanaal tussenzit, dat zorgt dat die inkomsten bij hem
terechtkomen. Als je dat probleem oplost, heb je echt de doodsteek
toegebracht aan de distributeurs, en de bijbehorende draconische wetgeving.


> De tegenstanders van deze revolutie (zoals jij?)

Wie niet voor mij is is tegen mij? Waar heb ik dat onlangs toch meer
gehoord....
Ik ben noch tegen noch voor, omdat techniek niet iets is waar je voor of
tegen kan zijn. Ik waarschuw alleen, dat het een 'double edged sword' is.
Het muntje kan nu nog alle kanten op vallen, maar er begint een akelige
neiging te komen om techniek k in te zetten om overtredingen van copyright
tegen te gaan, Zoals je wellicht hebt gelezen, was er spraken van om een
extra techniekje in harddrives in te bouwen dat overtredingen automatisch
zou tegengaan. Dat voorstel is van tafel verdwenen, maar er zijn signalen
dat het weer nieuw leven wordt ingeblazen. Ook allerlei andere 'Big Brother'
achtige technieken liggen klaar. Zoals ik al zei, iedere revolutie verslindt
zijn kinderen, en het zou toch heel akelig zijn, als we dankzij deze
revolutie zouden eindigen met technieken die bij de massa terechtkomen, die
niets met vrijheid te maken hebben....> zijn
> er voor aan het
> zorgen dat de grote massa uiteindelijk verstoken blijft van dit soort
> toepassingen. Jouw "eerlijk gebruik van materiaal waar copyright
> op zit" heeft
> niets (maar dan ook werkelijk helemaal niets) met de DMCA te maken.

Nee? kijk maar eens op:
http://www.arl.org/info/frn/copy/dmca.html

>
> > meer revoluties is deze bezig zijn eigen kinderen te verslinden.
>
> Ach Ronald. Over 5 jaar ziet alles er anders uit. En zal blijken
> wie er gelijk
> heeft.
>
> Met een warm gevoel in de onderbuik, gegroet,
>
> -Leon.
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).