Mylène van Noort on Fri, 5 Oct 2001 12:03:38 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Oktober 2001


WAAG SOCIETY / maatschappij voor oude en nieuwe media

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2001 (for English version see below)

1. Gouden @penstaart 2001
2. Anansiweb
3. Technika 10
4. Killerclub over patenten
5. Sher Doruff
6. KeyStroke
7. Artist in Residence/ Harwood
8. Catalogue of Strategies
9. Projectleider Worldinformation.org


WAAG SOCIETY / CREATIVE LEARNING
Onderzoek en ontwikkeling voor het permanente leerproces

1. Gouden @penstaart 2001
Voor het derde achtereenvolgende jaar komen op lerarenopleidingen door het hele land kinderjury's bijeen om te oordelen over de beste multimediaproducties van dit jaar. Op de shortlist staan acht cd-roms en twaalf websites. Leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool gebruiken door Waag Society ontwikkelde jurysoftware om tot een beslissing te komen. De uitslag wordt bekend gemaakt op 9 november in het Theatrum Anatomicum van de Waag. De winnaars zijn vanaf medio november herkenbaar aan een Gouden @penstaart sticker.

http://www.goudenapenstaart.nl

2. Anansiweb
Vorig najaar opende in het Kindermuseum van het KIT de tentoonstelling 'Paleisgeheimen' over het Ghanese Ashantikoninkrijk. De kinderen die 'Paleisgeheimen'
bezoeken, kunnen meeweven aan het web van de spin Anansi, de koning van de verhalen van het Ashantikoninkrijk. In het Anansiweb maken de kinderen een eigen Adinkradoek, trommelen een boodschap en corresponderen met medewerkers van de tentoonstelling. Voor het seizoen 2001-2002 is de tentoonstelling volgeboekt, wat betekent dat er volop verder geweven zal worden aan het Anansiweb.

Ananisweb is een Kidseye applicatie ontwikkeld door Waag Labs.

http://www.kit.nl/kindermuseum

WAAG SOCIETY / INTERFACING ACCESS
Intuïtieve interfaces die zijn toegesneden op de doelgroep

3. Technika 10
Waag Society ontwikkelde voor Technika 10 een website over zonne-energie. Op 12 oktober wordt deze gepresenteerd, tijdens de Wetenschap en Techniek Week. Technika 10 heeft tot doel om meisjes te interesseren voor techniek en ze technische vaardigheden bij te brengen.
In het Solar Park kunnen meisjes door online allerlei proeven te doen de principes van zonne-energie ontdekken. De site bevat daarnaast spelletjes, informatie voor een spreekbeurt en instructies voor het zelf maken van werkstukken met zonnepanelen.

Waag Society realiseerde Solar Park in samenwerking met Zegt De Buurvrouw.

http://www.technika10.nl/solar

WAAG SOCIETY / PUBLIC RESEARCH
Onderzoek en debat naar de rol van genetwerkte media in de informatiesamenleving.

4. Killerclub over patenten
Momenteel regelt het TRIPS verdrag de Europese patentwetgeving. Het European Patent Office (EPO) heeft inmiddels 30.000 zogenaamde 'triviale' patenten toegewezen. Dit zijn patenten op deelapplicaties zoals de 'One Click Shopping' button van Amazon.com
Binnenkort presenteert de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn inzake de octrooiering van software. De Vereniging Open Software Nederland en de Nettime mailingslijst zijn toonaangevende platforms waarop de discussie rond intellectueel eigendom wordt gevoerd.

Waag Society besteedt aandacht aan de patentendiscussie in de Killerclub van 31 oktober. Aan het panel wordt deelgenomen door o.a. Luuk van Dijk (Vereniging Open Software Nederland) en Leo Steenbeek (Philips NL).
De avond wordt gestreamd via de Waag website.

Datum:  31 oktober 2001
Locatie:        De Waag / Theatrum Anatomicum
Aanvang:        20.00 uur
Toegang:        Gratis
Reserveren:     society@waag.org
URL:            http://www.waag.org/killerclub

WAAG SOCIETY / SENSING PRESENCE
Onderzoek en ontwikkeling van communicatietechnologie voor performances.

5. Sher Doruff
Danstheatermaakster Gonnie Heggen werkt in september een week samen met Sher Doruff, hoofd Sensing Presence bij Waag Society. Sher Doruff is gespecialiseerd in real time performance technologieen voor theater en internet en initiatiefneemster van het KeyStroke project. Hun gezamenlijke bevindingen worden gepresenteerd in de Lab Serie die Gonnie Heggen organiseert in de Melkweg.

Datum:  25 oktober
Titel:          De Lab Serie
Locatie:        Melkweg / Theaterzaal
Aanvang:        20.30 uur
Toegang:        Dfl. 7.50
Reserveren:     http://www.melkweg.nl

6. KeyStroke
Studenten van de Groningse Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Educatie, Minerva, leren omgaan met KeyStroke, de multimedia synthesizer ontwikkelt door Waag Labs. De lessen zijn een onderdeel van het nieuwe media programma van de Academie.
Arjen Keesmaat en Robert Steijn zullen een gastles geven over de technische toepassingen en inhoudelijke consequenties van KeyStroke.

http://www.keyworx.org

7. ARTIST IN RESIDENCE / HARWOOD
Sinds het voorjaar van 2001 verblijft multimedia kunstenaar Harwood op uitnodiging van Waag Society in Amsterdam. Hij ontwikkelt TEXT FM, software waarmee sms boodschappen worden omgezet in spraak en LINKER, een online multimedia omgeving voor het vertellen van verhalen.
In oktober presenteert Harwood zijn werk bij de opening van de nieuwe tijdelijke locatie van Public Netbase in Wenen, de Artotheek Zuid-Oost en op de Make World conferentie over de begrippen 'virtuele grenzen en locaties' in Munchen .
Harwood is genomineerd voor een BAFTA Interactive Arts. Met Richard Wright ontwierp hij Bank of Time, een screensaver. BAFTA is de jaarlijkse prijs van de British Academy of Film and Television Arts van Engeland, ook wel genoemd 'de Engelse Oscars'.

Harwood
http://www.scotoma.org

Datum:  12 oktober
Titel:          Kunstcafe / TEXT FM demo
Locatie:        Artotheek Zuid-Oost
Meer info:      http://www.zuidoost.amsterdam.nl/artotheek

Datum:  18/19 oktober
Titel:          Heropening Public Netbase
Locatie:        Public Netbase  Burggasse 21 - Wenen
Aanvang:        21.30 uur
Meer info:      http://www.interface.t0.or.at

Datum:  20-21 oktober
Titel:          Make World
Locatie:        ZellstraBe 4 - München
Meer info:      http://www.make-world.org

Datum:  25 oktober
Titel:          BAFTA Awards  Londen
Meer info:      http://www.bafta.org

PUBLICATIES

8. Catalogue of Strategies
Eind september is Catalogue of Strategies gepresenteerd, een uitgave van BIS publishers over het oeuvre van vormgeefster Mieke Gerritzen. Het vuistdikke boek bevat beschouwingen van Geert Lovink en Max Bruinsma en geeft mede een overzicht van het werk dat Gerritzen maakte voor Waag Society in de periode 1996-2000: slogans, campagnes, websites, cd-roms en boeken.

ISBN: 1-58423-000-0
http://www.nl-design.net

VACATURE

9. Projectleider World-information.org - Amsterdam

De Balie, Waag Society en Montevideo zoeken op korte termijn naar een projectleider voor de realisatie van het project World-information.org in Amsterdam.

Dit project wordt uitgevoerd in VIRMA verband. In VIRMA, Virtueel Instituut voor Research van Mediacultuur Amsterdam zijn naast bovengenoemde instituten ook Paradiso en Stichting STEIM verenigd.

Zie voor de volledige vacaturetekst:
http://www.waag.org

Of stuur een e-mail naar Floor van Spaendonck  floor@waag.org

ENGLISH VERSION

WAAG SOCIETY/ for old and new media

NEWSLETTER OCTOBER 2001

1. Gouden @penstaart 2001
2. Anansiweb
3. Technika 10
4. Killerclub over patenten
5. Sher Doruff
6. KeyStroke
7. Artist in Residence/ Harwood
8. Catalogue of Strategies
9. Projectleider Worldinformation.org


WAAG SOCIETY / CREATIVE LEARNING
Research and development for a continuous learning process

1. Gouden @penstaart 2001 Golden Monkey's Tail 2001
Throughout the country children's juries are convening at teacher training colleges for the third consecutive year to give their judgement on the best multimedia productions of this year. This year eight cd-roms and twelve websites have been shortlisted for the Gouden @penstaart Award. Pupils of the upper levels of primary school use jury software that was developed by Waag Society to reach a decision. The award winners will be announced on 9 November at the Theatrum Anatomicum of the Waag. From mid-November onwards they will be recognizable by a Gouden @penstaart label.

http://www.goudenapenstaart.nl

2. Anansiweb
Last autumn the Children's Museum of the KIT opened its exhibition 'Secrets of the Palace' on the Ashanti kingdom of Ghana. Children who visited the exhibition are given a log-in with which they can access the Anansi website. Here, they can help weave the web of the spider Anansi, who's king of the Ashanti stories. They do so by designing their own Adrinka shawl, drumming a message and corresponding with the project's participants. The exhibition is already fully booked for this season, which means a lot of eager hands will help weaving the Anansiweb as well.

Anansiweb is a Kidseye application developed by Waag Labs.

http://www.kit.nl/kindermuseum

WAAG SOCIETY / INTERFACING ACCESS

3. Technika 10
Waag Society developed a website for young girls on solar energy. The site will be launched during the Science and Technics week on 12 October. It was commissioned by Technika 10 which aims to make girls enthusiastic about technics and helps them to further their abilities. In the Solar Park girls can do scientific tests online to discover the basic laws of solar energy. The site also offers games, information for talks and papers on solar panels.

Waag Society realised Solar Park together with Zegt De Buurvrouw.

http://www.technika10.nl/solar

WAAG SOCIETY / PUBLIC RESEARCH
Research and debate on the role of networked media in the information society

4. Killerclub on patents
Currently the European patent right is laid down in the TRIPS treaty. Over the last few years, the European Patent Office (EPO) has registered 30.000 so-called 'trivial' patents. They cover minor parts of applications like the "One Click Shopping" button of Amazon.com. Shortly the European Commission will present a plan to lay down new rules for software patents.
The Dutch Society for Open Software and the Nettime mailinglist are authoritative platforms for the discussion on intellectual property.

Waag Society organizes a discussion on intellectual property in the Killerclub of 31 October. Participants to the panel are a.o. Luuk van Dijk (Society for Open Software) and Leo Steenbeek (Philips Netherlands).
The Killerclub will by streamed at the Waag website.

Date:           31 October 2001-10-03
Location:       Waag / Theatrum Anatomicum
Title:          Killer Club
Time:           8pm
Admission:      Free
Booking:        society@waag.org
URL:            http://www.waag.org/killerclub

WAAG SOCIETY / SENSING PRESENCE
Research and development of communications technology for performances

5.Sher Doruff
In October dance and theatermaker Gonnie Heggen works with Sher Doruff  head Sensing Presence with Waag Society  for a week. Sher Doruff's specialism is in real time performance technology for theater and internet. She's also initiator of the KeyStroke project. The result of their weeklong get-together will be presented in the Lab Serie of the  Milky Ways, which is organised by Gonnie Heggen.

Date:           25 October
Title:          The Lab Series
Location:       Milky Ways / Theater
Time:           8.30pm
Admission:      dfl.7.50
Booking:        http://www.melkweg.nl

6. KeyStroke
Students of the Minerva Academy of Visual Arts, Design and Education in Groningen will be taught how to work with KeyStroke, the multimedia synthesizer developed by Waag Labs. The lessons are part of the new media programme of the Academy. KeyStroke experts Arjen Keesmaat and Rober Steijn are guest-teachers on the technological qualities of KeyStroke and its consequences for creating content.

http://www.keyworx.org

7. Artist in Residence / Harwood
Since last spring multimedia artist Harwood is in Amsterdam on the invitation of Waag Society. He develops TEXT FM software which translates sms messages to speech and LINKER, an online multimedia environment for storytelling.
In October Harwood will present his work at the opening of the new temporary location of Public Netbase in Vienna, at the Art Café of the Artotheek south-east  in Amsterdam and at the Make World conference on 'virtual borders and locations' in Munchen, Germany.
Harwood is nominated for a BAFTA Interactive Arts. Together with Richard Wright he devoloped Bank of Time, a screensaver. BAFTA is the yearly award of the British Academy of Film and Television Arts of England, also called 'the English Oscars'.

Harwood
http://www.scotoma.org

Date:           12 October
Title:          Kunst café / TEXT FM demo
Location:       Artotheek Zuid-oost
More info:      http://www.zuidoost.amsterdam.nl/artotheek

Date:           18/19 October
Title:          Reopening Public Netbase
Location:       Public Netbase  Burggasse 21 - Vienna
More info:      http://www.interface.t0.or.at

Date:           20-21 October
Title:          Make World
Location:       ZellstraBe 4  Munchen
More info:      http://www.make-world.org

Date:           25 October
Title:          BAFTA Awards  London
More info:      http://www.bafta.org


PUBLICATIONS

8. Catalogue of Strategies
At the end of September Catalogue of Strategies was presented, a publication of BIS Publishers on the work of designer Mieke Gerritzen. The coffeetable book includes essays of Geert Lovink and Max Bruinsma and also features an overview of the work Gerritzen made for Waag Society over the period 1996-2000: slogans, campagnes, websites, cd-roms and books.

ISBN: 1-58423-000-0
http://www.nl-design.net

VACANCY

9. Projectmanager World-information.org - Amsterdam
De Balie, Waag Society and Montevideo are currently looking for a projectmanager to realize the project World-information.org in Amsterdam.

The project will be executed in a VIRMA context. The VIRMA, Virtual Institute for Research on Mediaculture Amsterdam, includes Paradiso and STEIM foundation next to the above mentioned organisations.

A good command of the Dutch language is a basic requirement for this job.

The full text of the job description is available in Dutch at
http://www.waag.org

Or send an e-mail to Floor van Spaendonck  floor@waag.org