Leo Lake on Wed, 3 Oct 2001 14:41:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Amerika is blindDag,

> Tot slot wil ik opmerken dat een dergelijke constatering volgens mij niet
> meer is dan bedenkelijk. Volgens dezelfde redenering kun je namelijk
> uitleggen dat de huidige welvaart in het Westen en de enorme 
technologische
> vooruitgang van de laatste decennia onmiskenbaar terug te voeren zijn op 
de
> Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Wat wil dat zeggen? Dat we Hitler 
en
> Stalin dankbaar moeten zijn?

Je kunt denken in termen van oorzaak en gevolg en je kunt daarnaast nog 
in ethische termen over de zaak nadenken. Het een hoeft het ander niet 
uit te sluiten. Het kenmerk van veel ideologie is juist dat men dat wel 
doet. Het vinden van (al dan niet vermeende) oorzaken verplicht niemand 
tot dankbaarheid.

L.
E. lake@lake.nl
W http://www.lake.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).