Ronald van Raaij on Wed, 3 Oct 2001 01:08:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] De discussie zelve


Title: De discussie zelve
Ik kan me voorstellen dat je je zo voelt, maar ik denk dat het hoofdzakelijk ligt aan het feit dat (een hoop) mensen hier behoorlijk verschillende uitgangspunten hanteren. Ter illustratie: hoeveel is 8 + 8 ?
 
De meeste mensen zullen zeggen 16, een aantal ook in deze lijst zullen zeggen 10 ( of 2 byte oid) en weer andere mensen gaan discussieren over de voors en tegens van de verschillende getallensystemen.
 
Een en ander kan interessant zijn, maar soms ook niet
 
Ronald