Peter van der Pouw Kraan on Fri, 31 Aug 2001 18:19:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Microsoft-moeras, Open Source, ASCII, trapveldjes


In Amsterdam dreigt een aantal belangrijke niet-commerciele voorzieningen
te verdwijnen. Dachten we na de val van de Muur eindelijk van ideologisch
gezeur verlost te zijn, komt het gemeentelijk Grondbedrijf met een
primitief soort marktideologie, volgens welke de maatschappij het best
gediend zou zijn met het elkaar uitpersen als een citroen. 
Zo dreigt de internetwerkplaats ASCII het loodje te leggen door een
vertienvoudiging van de huur. Om allerlei redenen is dat dom. Ik noem er
een. Aanleiding is een commentaar in het vorige nummer van de
Automatiseringsgids.

De schrijver van het commentaar, Peter Lievense, wijst op de groeiende
weerstand tegen het abonnementssysteem dat Microsoft vanaf oktober invoert
voor zakelijke software. De kans bestaat dat het bedrijfsleven hiertegen
binnenkort in opstand komt, schrijft hij.
In het nieuwe systeem betaalt de klant elk jaar tussen de 25 en 29 procent
van de ’nieuwprijs’ in ruil voor een abonnement op upgrades waarop de
meeste klanten helemaal niet zitten te wachten. 
Ook bij de overheid wordt overlegd hoe uit het Microsoft-moeras te geraken,
schrijft De Automatiseringsgids.
Het commentaar vervolgt:
"Nederland loopt binnen de EU achter als het om het gebruik van open
software gaat. Commissaris Liikanen wil het op de kaart zetten en de Duitse
Bondsdag nam het nota bene in een motie op voor open source software. De
Fransen, allergisch voor McDonalds en Microsoft, draaien volop Linux."
Tot zover dit vakblad voor automatiseerders.

De gemeente Amsterdam voert sinds enige tijd een ICT-beleid dat
laagdrempelige toegang tot computergebruik en internet wil bevorderen.
Hiertoe richt zij met geld van de rijksoverheid 'digitale trapveldjes' op.
Heel nuttig allemaal. De woorden 'open source' komen op de website
(http://www.bia.amsterdam.nl/bruines/) van de verantwoordelijke wethouder,
Saskia Bruines, echter niet voor. Nederland loopt op dit gebied achter en
Amsterdam vormt geen uitzondering. 
Je zou de internetwerkplaats ASCII ook een digitaal trapveld kunnen noemen.
Voor een gering bedrag kun je er cursussen volgen (onder andere Linux) en
je kunt er internetten. Subsidie komt er niet aan te pas. 
En, dat is uniek, bij ASCII draait alleen open source software. Ze zijn
nooit in het Microsoft-moeras getrapt waaruit overheid en bedrijfsleven
zich nu proberen te ontworstelen. Dit maakt ASCII tot niet zomaar een
computerwerkplaats of internetcafe. Het speelt een pioniersrol door met
veel deskundigheid laagdrempelig kennis te verspreiden waaraan de
maatschappelijke behoefte in snel tempo groeit.
Veel technologie werd ooit gemeengoed na een pioniersfase, waarin informele
netwerken van hobbyisten en politiek gemotiveerden broedplaatsen vormden
voor nieuwe inzichten en mogelijkheden. Zelfs bij de fiets heeft dit een
rol gespeeld. In de jaren twintig waren het de hobbyisten die de radio
populair maakten. De prive computer dankt zijn ontstaan aan een scene van
politieke activisten en hobbyisten. Internettoegang voor particulieren is
in Nederland geintroduceerd door hackers wier visie verder reikte dan
techniek en commercie, etc. ASCII is zo'n broedplaats.

Waarmee ik maar zeggen wil: Het getuigt van korte-termijndenken en
economisch onbenul om uitgerekend op dit moment een instelling als ASCII op
te willen doeken. 

te willen doeken. 

              
----------------------------------------------------------------------------
------
Als toetje nog even wat de Duitse Bondsdag heeft besloten op 19 januri 2000:

Volledige tekst staat op:
http://linux.kbst.bund.de/bundestag/bt-drs14.5246.html

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

(...)

4.Open Source 

Auf dem Softwaremarkt findet in weiten Teilen kein Wettbewerb statt.
Microsoft beherrscht den Markt für Textverarbeitungs- und
Tabellen-Kalkulations-Programme mit einem Anteil von 90 Prozent. Wer
digital mit anderen zusammenarbeiten will, ist fast gezwungen, sich jeweils
die neueste Version der Microsoft Software zu beschaffen und die Hardware,
die leistungsfähig genug ist, um die immer komplexer werdenden Programme
laufen zu lassen. Eine Ausweg aus dieser wettbewerbsrechtlich
problematischen Situation könnte Open Sourcen bieten. 

Open Source ermöglicht es, Wettbewerb und Kommunikationsfähigkeit der
unterschiedlicher Software-Lösungen sicherzustellen. Der Quellcode - quasi
die Sprache in der das Programm geschrieben ist - ist frei zugänglich,
daher kann jede Software so konfiguriert werden, dass die
Kommunikationsfähigkeit sichergestellt ist. 

Open-Source-Software setzt sich mehr und mehr gegen proprietäre Software
durch. Sie eröffnet die Möglichkeit, stabilere, und den jeweiligen
Bedürfnissen der Benutzer besser angepasste Produkte zu erhalten.
Insbesondere aber kommt diesen in Fragen der IT-Sicherheit und der
Interoperabilität vor allem in sicherheitsrelevanten Bereichen zunehmende
Bedeutung zu.
Gleichzeitig muss der Einsatz von Open-Source-Produkten einen
kontinuierlichen Evaluierungs- und Verbesserungsprozess unterliegen. 

Open Source heißt wörtlich: freie Quelle. Frei bezieht sich auf die 4
Grundfreiheiten, die die Open Source Bewegung definiert hat: 

1.Freiheit, die Arbeitsweise des Programmes zu verstehen und es für eigene
Zwecke einzusetzen, dazu wird der Quellcode offengelegt 

2.Freiheit, das Programm egal für welchen Zweck einzusetzen 

3.Freiheit, Kopien anzufertigen sowie das Programm zu verändern und
weiterzugeben, im gewerblichen wie auch im privaten Gebrauch. 

Der Deutsche Bundestag begrüßt die Förderung von Open-Source-Produkten und
fordert die Einführung von unter Open-Source-Lizenz erstellten Produkten in
der Bundesverwaltung, vor allem in sicherheitsrelevaten Bereichen. 

Der Deutsche Bundestag begrüßt, dass die Bundesministerien sich der
Einführung von Open Source öffnen. So hat die für Koordinierungs- und
Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der
Bundesverwaltung (KBSt) kürzlich gemeinsam mit dem Linuxtag einen Workshop
durchgeführt. Festgestellt wurde: OSS ist kostengünstiger, da es stabiler
läuft und weniger Wartungskosten verursacht. Updates müssen nur dann
eingesetzt werden, wenn sie tatsächlich gebraucht werden.
Schon jetzt wird im Bundesamt der Finanzen, im Beschaffungsamt des
Bundesinnenministeriums, in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung in bestimmten Bereichen Open Source eingesetzt. Vorbereitet
werden weitere Pilotprojekte in
einzelnen Referaten. 

Open Source sollte überall in der Verwaltung eingesetzt werden, wo damit
Kosten gespart werden können. 

Open Source stellt eine besondere Chance für die europäische
Softwarebranche dar. Zum ersten Mal gibt es hier ein Feld, in dem die USA
nicht führend ist. Diese Chance muss genutzt werden. Das
Bundeswirtschaftsministerium hat bereits 1999 die Fortentwicklung von Open
Source Sicherheitskomponenten gefördert. 

Peter van der Pouw Kraan (peter@xs4all.nl)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).