Dyveke Rood on Tue, 21 Aug 2001 21:29:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Impakt zoekt vrijwilligers


Het Impakt Festival (film, video, muziek, nieuwe media, beeldende kunst) is hard op zoek naar vrijwilligers (m/v) voor programma-ondersteuning, vrijwilligersco÷rdinatie, pr & publiciteit, op- en afbouwwerkzaamheden, bar- en baliewerkzaamheden, chauffeurs e.d. voor het Festival dat dit jaar van
2 t/m 7 oktober in het Centraal Museum in Utrecht zal plaats vinden.
Heb je interesse en zin? Stuur dan een mailtje
naar: dyveke@impakt.nl

Impakt Festival
Postbus 735
3500 AS Utrecht
The Netherlands

If you use a courier service you must have your parcel delivered to our office address:
Impakt Festival, Damstraat 19, 3531 BP Utrecht, The Netherlands

Tel.: + 31 30 2944493
2nd phone: + 31 30 2963408
Fax.: + 31 30 2944163

e-mail: info@impakt.nl
http://www.impakt.nl