Marjolein Berger on Sun, 12 Aug 2001 07:55:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_Lab: Jheronimus Bosch Adventure Game


V2_Lab: Jheronimus Bosch Adventure Game

De ‘Jheronimus Bosch Adventure Game’, gemaakt door V2_Lab in samenwerking met Ra.nj digital entertainment en Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, is nu operationeel op http://www.BoschUniverse.com. Volg van daaruit de link naar de ‘Bosch Game’.

Context:
Het Jheronimus Bosch webproject is opgezet als onderdeel van de grote tentoonstelling (1 september - 11 november) in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Hoofddoel van de website is om het oeuvre van de vermaarde schilder Jheronimus Bosch (ca.1450-1516) wereldwijd te ontsluiten. Naast algemene informatie op de website (gemaakt door ZaPPWeRK) over het werk en leven van Bosch  is er de spectaculaire ‘Jheronimus Bosch Adventure Game’, welke mede door V2_Lab is ontwikkeld.

Korte omschrijving game:
De ‘Jheronimus Bosch Adventure Game’ is een hedendaagse variant op de door Bosch geschilderde fantasieën. Het spel speelt zich af in een decor van beelden uit de wereld van Bosch, waarvoor zijn beroemde schilderijen 'De landloper' en het 'Tafelblad met de Zeven Hoofdzonden' als vertrekpunt hebben gediend. De game is on line te spelen door een of meerdere spelers tegelijk. Tijdens het spel moeten er verscheidene moeilijke missies worden voltooid, die in een serie kleine spellen plaatstvinden. De uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen 'overleven' enerzijds en 'het goede leven' anderzijds, waarbij het vooral ook van groot belang is om gezond te blijven in de donkere Middeleeuwen. Aan het eind van het spel zal het laatste oordeel worden geveld door Jheronimus Bosch zelf …
Word het overleven in de virtuele hemel of branden in Bosch' hel?

Genre:
De internetgame is een on line multi-userspel verpakt in een educatief en avontuurlijk jasje. Het is mogelijk om het spel met meerdere mensen vanaf verschillende locaties asynchroon te spelen. Doordat de resultaten per individuele gebruiker worden verdiend, bestaan er in deze combinatie van simultaan en asynchroon spelmogelijkheden voor zowel individuele als multi-user partijen.

Doelgroep:
Het spel is gemaakt voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar oud. Dit betekent niet dat andere leeftijden worden uitgesloten, maar vertrekpunt is een jong publiek geweest.

Ontwerp:
De omgeving is gebaseerd op de schilderijen van Jheronimus Bosch en thema’s uit zijn werk. Het spel is geen exacte reflectie van zijn schilderijen, maar is ontworpen als een semi-driedimensionale collage opgebouwd uit elementen en figuren van zijn tekeningen en schilderijen.

Spel vormgeving:
Het spel bestaat uit verschillende onderdelen: een overkoepelend hoofdspel met daarin een serie van subspellen. Voor aanvang van het spel wordt er een korte introductie gepresenteerd door ‘de landloper’. Hij neemt, zogezegd, de speler mee naar de Middeleeuwen en legt het doel van het spel uit: door je leven zo goed mogelijk te leiden binnen het spel eindig je mogelijk in de hemel. Alle subspellen zijn aan elkaar en aan het hoofdspel gerelateerd, dezelfde spelparameters worden over de gehele omgeving gehanteerd.

Multi-useraspect / asynchroon spel
Het multi-useraspect is een substantieel onderdeel van het spel, hoewel het spel ook door een individuele speler gespeeld kan worden. Het bevat een systeem waarbij spelers niet afhankelijk zijn van de on line aanwezigheid van andere spelers. Iedere speler kan de wereld beďnvloeden doordat de sporen van elke speler zich over het hele spel verspreiden. Los van de synchrone ontmoetingen zijn er verscheidene andere mogelijkheden ingebouwd om met medespelers die niet in de buurt zijn te communiceren. Spelers kunnen gebruikmaken van communicatiemiddelen voor het verhandelen, uitwisselen en verkopen van voorwerpen en spelattributen.

Project van: Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
Ontwerp en realisatie Adventure Game: V2_Lab, Rotterdam en Ra.nj. digital entertainment, Rotterdam
Ontwerp en realisatie website: ZaPPWeRK, Delft

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):

Voor beeldmateriaal, aanvragen voor interviews en/of meer achtergrond informatie kunt u contact opnemen met:

V2_Organisatie
Marije Stijkel
Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam
(010) 206 72 72
marije@v2.nl

Tevens kunt u meer informatie vinden op: http://www.v2.nl/v2_lab
Informatie over Ra.nj digital entertainment kunt u vinden op: http://www.ranj.nl