Paul Boots on Sat, 28 Jul 2001 21:54:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Microsoft en Den Haag


Vraag me af of er nog mensen zijn die hier iets mee doen.


Een argument dat me laatst te binnenschoot tegen gebruik van iedere
proprietary software - met name die van Microsoft:

Het lijkt me dat de huidige wet openbaarheid bestuur nu al inzage
moet geven in de procedures die gevolgd worden in dat bestuur -
digitaal of niet. Dit betekent volgens mij dat wij van elk willekeurig
digitaal bestuurlijk systeem (software) de source/bron code 
mogen inzien en analyseren.

Dit is nu juist iets wat leveranciers van proprietary software
niet willen - open source is op dit moment de enige kandidaat denk ik
voor bestuurlijke software.

Wellicht dat dit idee al eerder opkwam, maar beter tweemaal 
dan helemaal niet.

-----------------------------------------------------------------------
Paul Boots	                                 mailto:bootsch@acm.org
--                                                        --
PGP Public Key:
http://wwwkeys.nl.pgp.net:11371/pks/lookup?op=get&search=0x53184F80
-----------------------------------------------------------------------

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).