geert lovink on Wed, 25 Jul 2001 02:31:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nederspam


From: <Multilevel2@Hotmail.com>
To: <geert@xs4all.nl>
Sent: Wednesday, July 25, 2001 1:57 AM
Subject: Multilevelmarketing


Geachte Internetgebruiker,

Ten eerste onze excuses voor deze manier van benaderen. Na marktonderzoek is
gebleken dat u behoort tot de doelgroep, die weleens interesse zou kunnen
hebben voor dit product. Zo niet, dan dondert u dit bericht zo spoedig
mogelijk in de "prullenbak". Het product doet snel intrede in de Verenigde
staten. Mocht u iets meer willen weten lees dan het volgende bericht goed
door. Greetings J. Rourke home Wist u dat u in het komende jaar en daarna
letterlijk honderdduizenden guldens en méér kunt verdienen? Zonder enkel
risico, gewoon vanuit uw eigen huis, zonder ergens aan vast te zitten en met
een paar uurtjes per week. U hoeft niet hard te werken en niet in contact te
komen met andere mensen. In de Verenigde Staten is dit unieke programma
zelfs uitvoerig op de televisie geweest. Conclusie: het is een volledig
legale manier (ook in Nederland) en een "onschuldige" manier om veel geld
bij te verdienen. De resultaten zijn verbluffend. Vele mensen in de
Verenigde Staten hebben aan dit internet-fenomeen meegedaan. Ze hebben veel
geld verdiend en zijn er allemaal beter van geworden. Nu bent u misschien
nog niet overtuigd, maar als u het eenmaal ervaren hebt, zult u er zeker
anders over denken. Eerst volgt een uitleg en later volgen de instructies. U
kunt vandaag nog beginnen! 1. u i t l e g *** print dit nu eerst uit om het
later in te kunnen zien *** Als u in het komende jaar en daarna graag
fl.100.000,-- en méér verdient, lees dan zeker de instructies voor dit
programma! Internet en e-mail zijn dé verkooptechnieken van onze nieuwe
eeuw. Dit programma geeft ook u de kans om een stuk van dit succes op te
eisen. En om te zetten in pure rijkdom en financiële vrijheid! Het enige dat
u nodig heeft is een computer met internet. Multi level marketing (MLM) of
network marketing wordt eindelijk gerespecteerd. Het is een erkend schoolvak
op de Amerikaanse Harvard Business School. Stanford Research en The Wall
Street Journal hebben diepgaand onderzoek verricht naar MLM. Het resultaat?
Van de 500.000 miljonairs in de Verenigde Staten is 1 op de 5 dat geworden
dankzij MLM. Sterker nog, elke dag komen er dankzij MLM 45 miljonairs bij.
Multi-miljardair Donald Trump werd vorig jaar uitgenodigd bij de David
Letterman Show. Letterman vroeg hem: "wat zou je doen, als je vanaf de grond
opnieuw zou moeten beginnen?" Trump antwoordde: "ik zou een goed MLM-bedrijf
zoeken en aan de slag gaan!" Het publiek joelde hem uit totdat Trump zei:
"dat is de reden dat ik hier zit en jullie in het publiek!" Het publiek werd
stil... Met MLM heeft u twee bronnen van inkomsten: ten eerste dankzij uw
eigen activiteiten en u wordt ook betaald voor het werk van anderen. Via via
ontving ik deze brief van de Amerikaan Jonathan Rourke: "Mijn naam is
Jonathan Rourke. Twee jaar geleden werd ik door mijn werkgever op straat
gezet wegens een reorganisatie. Na 12 trouwe dienstjaren. Vele onsuccesvolle
sollicitaties verder, begon ik mijn eigen bedrijfje. Het laatste jaar liep
ik tegen vele financiële tegenvallers aan. Ik was mijn familie, vrienden en
crediteuren ruim 70.000 gulden schuldig. Ik nam een tweede hypotheek op mijn
huis om mijn familie en mijn eigen zaak te helpen. Op dat moment gebeurde er
iets bijzonders in mijn leven. Het zou mijn financiële positie voorgoed
verzekeren. Ik schrijf deze brief om mijn ervaring te delen en hoop dat het
hetzelfde voor u kan betekenen, als voor mij. Een jaar geleden ontving ik de
uitleg voor dit programma via de e-mail. Ik was al langer op zoek naar dit
soort mogelijkheden. Maar men vroeg om (grote) investeringen, het risico was
te hoog of je moest er te veel moeite voor doen. Iemand e-mailde mij met de
boodschap dat ik in 1 jaar miljonair kon worden... Hij vertelde er niet bij
dat ik daarvoor een boek moest schrijven. Zoals ik zei, ontving ik een jaar
geleden de uitleg voor dit programma. Iemand had mijn naam van een
mailinglijst geplukt. Godzijdank daarvoor! Na het een paar keer gelezen te
hebben, kon ik mijn ogen niet geloven. Het is een programma dat écht geld
oplevert! Ik pakte pen en papier en rekende van alles na. Ik belde
instanties om zeker te zijn dat het om een legale aanbieding ging en niet om
een kettingbrief. Ik besloot het te doen: waarom niet? Het programma werkt
perfect: u hoeft niets te printen, niets per post te sturen, de enige
onkosten die u maakt is tijd. Binnen één maand had ik 26 orders voor rapport
#1. Mijn eerste stap naar een ton had ik gezet. (Uw doel is om binnen één
maand 20 of meer orders voor rapport #1 te krijgen.) Drie weken later had ik
196 orders voor rapport #2. (Uw doel is om minimaal 100 orders voor rapport
#2 te ontvangen.) Na 100+ orders voor rapport #2 te hebben ontvangen, ben ik
in mijn luie stoel gaan zitten: die 100.000 gulden kwam vanzelf naar me toe!
Binnen 3 maanden had ik fl.116.000,-- ontvangen en er kwam méér en méér. En
ik werkte maar een paar uurtjes per week. Lekker vanuit mijn eigen huis, met
mijn familie om me heen. Ik betaalde al mijn schulden af en kocht een
splinternieuwe auto. Dit programma zal ook uw leven voorgoed veranderen!
Onthoud: u zult het nooit bereiken, als u het niet probeert. Dit programma
werkt, als u de instructies precies opvolgt. Uw doelen stelt u zelf. Als u
zichzelf houdt aan 20+ orders voor rapport #1 en 100+ voor rapport #2, bent
u verzekerd van die fl.100.000,-- en méér. Ik ben het levende bewijs dat het
werkt! (Na één jaar stroomt het geld nog steeds binnen) Als u besluit niet
mee te doen aan dit programma, dan mist u de boot. Het is leuk, risicoloos
en bovendien hoeft u niets te investeren. Als u wel besluit om mee te doen,
dan bent u hard op weg naar financiële zekerheid en onafhankelijkheid. Dan
kunt u eindelijk doen waar u zin in heeft! Hoogachtend, Jonathan Rourke P.S.
Heeft u enig idee hoe fl.116.000,-- in briefjes van tien eruit ziet,
opgestapeld op de keukentafel? Het is bizar!" Een persoonlijke noot van de
organisator "Als u de uitleg en straks de instructies leest, ziet u dat dit
niet door een amateur kan zijn gemaakt. U heeft nu belangrijke informatie
voor ogen die u voor de rest van uw leven financiële vrijheid en zekerheid
zal geven. Modern gezegd: u kunt er rijk mee worden. U kunt in de komende
paar maanden en jaren meer geld verdienen dan u ooit heeft gedacht. Ikzelf
en de anderen die onderaan deze website hun verhaal doen, hebben geen baat
bij uw deelname. Ik heb zelf reeds 8 miljoen gulden verdiend. Ik heb gestopt
met werken en leef van de rente. Volg het programma exact zoals in de
instructies vermeldt. Verander het op geen enkele manier. Het werkt al
extreem goed zoals het nu is. Beste lezer(es), ik geef u het idee, de
informatie en de mogelijkheid om uw lang gekoesterde dromen eindelijk te
vervullen. Het is aan u om de beslissing te nemen. Voordat u dit idee
afwijst, denkt u er eens goed over na. U heeft namelijk niets te verliezen
en vele tienduizenden...wat zeg ik, tonnen te verdienen. Als u de
instructies gelezen heeft, pakt u straks dan ook eens pen en papier. En
ontdek wat er gebeurt als u meedoet." Hoogachtend, Jody Jacobs, Richmond USA
Voordat u denkt: "onzin, onmogelijk", moet u dit goed lezen. Het bewijs dat
het werkt heeft u nu voor ogen. Als het namelijk niet zou werken, zou dit
programma niet verder zijn gekomen dan de organisator. Als u het programma
snapt, zult u ook weten dat u hiermee vele tienduizenden guldens en zelfs
tonnen kunt verdienen. Dit programma is in Nederland pas net van start
gegaan. U zult zich bij de top van Nederland kunnen voegen. Bovendien is dit
programma overal ter wereld toe te passen. 2. i n s t r u c t i e s U zult
rijk worden met het versturen van e-mail. Deze e-mail bestaat uit 4
verschillende rapporten. Telkens als u een order krijgt thuisgestuurd,
e-mailt u het gevraagde rapport naar de aanvrager. Uw betaling (10 gulden
per order) zit contant in de envelop met de order. Dat tientje is helemaal
voor u. Door de kracht van multi level marketing zult u echter ook geld
verdienen aan de orders die andere mensen binnen halen. Dit moet u doen om
zelf een fortuin te verdienen: 1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de
lijst. (zie volgende hoofdstuk) U kunt ze niet verkopen, als u ze zelf niet
heeft. Om de rapporten te bestellen, pakt u een vel papier en schrijft
daarop: a. de naam en het nummer van het rapport dat u bestelt; b. uw
e-mailadres (daar ontvangt u het rapport); c. uw (post)adres, in geval van
problemen met e-mailen; U adresseert de 4 enveloppen aan de 4 personen op de
lijst (zie volgende hoofdstuk). U stopt het vel papier met de betaling (één
briefje van tien gulden) in een envelop. Adresseer en verstuur de enveloppen
met uw orders vandaag nog naar de 4 personen. En binnen 3 dagen begint ook u
met geld verdienen! Het is belangrijk dat u alle 4 de rapporten tegelijk
bestelt. Want wat moet u met een bestelling voor rapport 4, als u die zelf
niet in huis heeft? 2. U heeft de rapporten in huis. Het is zeer belangrijk
dat u niets wijzigt aan de inhoud van de rapporten en de adressen onderaan
de rapporten. U wijzigt alleen de volgorde van de namen: a. Verwijder naam
en adres onder rapport #4. Deze persoon is door de cyclus gekomen en is nu
zijn fl.100.000,- aan het uitgeven !; b. Verplaats naam en adres onder
rapport #3 naar rapport #4; c. Verplaats naam en adres onder rapport #2 naar
rapport #3; d. Verplaats naam en adres onder rapport #1 naar rapport #2; e.
Plaats uw eigen naam en adres onder rapport #1. Doe dit nauwkeurig, zodat de
naam en adresgegevens van de anderen niet worden veranderd. Print deze set
rapporten (met uw naam dus onder rapport #1) uit en bewaar ze goed. De
kosten om mee te doen bedragen slechts vier tientjes! U kunt toch net als ik
wel veertig gulden missen? Dit gaat u verdienen: (ik ervan uit ga dat u
(maar) 10 orders krijgt voor rapport #1) 1. U zorgt zelf voor 10 orders voor
rapport #1. Uw naam staat namelijk straks onder rapport #1. Dit is het enige
dat u hoeft te doen! Punt 2, 3 en 4 gebeuren automatisch dankzij andere
mensen. Terwijl u in uw luie stoel ligt! U verdient: 10 orders x fl.10,-- =
fl.100,-- 2. Deze 10 mensen zorgen net als u wederom ieder voor 10 orders
van rapport #1. Uw naam wordt doorgeschoven naar rapport #2: deze kopers
zullen dan rapport #2 van u bestellen. U verdient: 10 mensen x ieder 10
orders x fl.10,-- = fl.1.000,-- 3. Deze 100 mensen verkopen ook weer elk 10
keer rapport #1. U krijgt bestellingen voor rapport #3, want uw naam is
inmiddels opgeschoven naar rapport #3. U verdient: 100 mensen x ieder 10
orders x fl.10,-- = fl.10.000,-- 4. Deze 1.000 mensen zorgen ieder ook weer
voor 10 orders van rapport #1. Deze kopers zullen rapport #4 van u
bestellen, omdat uw naam naar rapport #4 is opgeschoven. U verdient: 1000
mensen x ieder 10 orders x fl.10,-- = fl.100.000,-- Samen goed voor
fl.111.100,--, in de eerste 90 dagen. Het enige dat u gedaan heeft, is het
zorgen voor 10 orders voor rapport #1. De rest gaat automatisch! Hoe krijg
ik orders binnen? Om u te helpen met het verkopen van de rapporten, worden
in de 4 rapporten belangrijke zaken als gratis adverteren op internet,
e-mail als reclamemiddel en nog veel meer andere relevante zaken behandeld.
Echt waar, die 10 orders heeft u zó op zak. U kunt zelf ook verwijzen naar
deze website voor uitleg en instructies. Zorg wel dat deze mensen uw
adressenlijst krijgen om te bestellen. (Op uw eigen lijst staat u bovenaan)
3. B e s c h i k b a r e r a p p o r t e n Rapport #1 De geheimen van gratis
adverteren op internet Bestelt u bij:Ron Eenkhoorn, Davisstraat 5 1 hoog,
1057 TE, Amsterdam Rapport #2 Hoe u e-mail gebruikt als reclamemiddel
Bestelt u bij:Bernhard A.Ohler, Postbus 427, 1250 AK, Laren Rapport #3 Hoe u
maximaal profiteert van deze werkwijze Bestelt u bij:Robert-Jan Lankhorst,
Olympiade 8, 2924 AM, Krimpen a/d IJssel Rapport #4 Hoe óók u miljonair
wordt met e-mailen Bestelt u bij:Wouter Mourits, Postbus 6197, 3002 AD,
Rotterdam >>> samen 26 pagina's waardevolle informatie, waardoor succes niet
lang op zich laat wachten! Pak die 4 enveloppen nu uit de kast en bestel uw
eigen rapporten vandaag nog! Om de rapporten te bestellen, pakt u een vel
papier en schrijft daarop: a. de naam en het nummer van het rapport dat u
bestelt; b. uw e-mailadres (daar ontvangt u het rapport); c. uw (post)adres,
in geval van problemen met e-mailen; U stopt het vel papier met de betaling
(één briefje van tien gulden) in een envelop. Adresseer en verstuur de
enveloppen met uw orders vandaag nog naar de 4 personen. En binnen 3 dagen
begint ook u met geld verdienen! Dat deze kans nu voor UW neus ligt, bewijst
dat het werkt. Anders was dit idee niet verder gekomen dan de organisator
die het heeft bedacht... Waarom is dit dé ideale manier van werken? > Dit
programma is niet tot Nederland beperkt, u kunt wereldwijd opereren; > De
orders en de contante betalingen komen per post. U hoeft alleen het rapport
te e-mailen om te leveren: makkelijker kan niet; > U hoeft niet het huis uit
om onbekenden iets te verkopen; > Geen baas of organisatie die zegt wanneer
en wat u moet doen; > Pas van start gegaan in Nederland: u behoort tot de
top van Nederland; > Geen trainingen, cursussen of bijeenkomsten nodig; >
Geen investeringen, geen verplichtingen; > U verkoopt het meest gewilde en
winstgevende product van de 21ste eeuw: informatie; > U bepaalt helemaal
zelf wanneer, hoeveel, en of u werkt; > U kunt lekker thuis blijven,
uitslapen en verdient veel geld; > U kunt niets verliezen! En vele
tienduizenden guldens verdienen. Pak die 4 enveloppen nu uit de kast en
bestel uw eigen rapporten vandaag nog! Deze mensen uit de Verenigde Staten
willen graag laten weten wat dit programma voor hen heeft betekend: "Ik had
al een keer eerder dit programma gezien. Ik ben er toen niet op ingegaan
omdat ik dacht dat het onmogelijk was. Weken later bedacht ik me waarom ik
het eigenlijk niet gewoon geprobeerd heb. Ik had geen idee waar ik de
rapporten nog kon bestellen, dus moest ik wachten. Elf maanden later kreeg
ik een e-mailtje van een vriendin. Het ging om dit programma! Ik ben snel
aan de slag gegaan...Ik verdiende meer dan fl.82.000,--! Je moet het gewoon
doen!" Violet Wilson, Johnstown, PA "Dit programma werkt gewoon écht. Mits u
de instructies exact opvolgt. In het bijzonder de regel om de namen met rust
te laten en ze alleen slechts éénmalig door te schuiven bij de ontvangst van
de rapporten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een aantal "truckjes" heb
geprobeerd. Op één of andere manier hebben mensen dat door. Toen het niet
werkte, besloot ik me aan te sluiten bij het advies: verander zelf niets aan
dit programma! Ik plaatste (gratis) advertenties in kranten en op internet.
Ook liet ik voor 60 gulden een paar duizend e-mails sturen als
promotiemiddel. In mijn advertenties vermeldde ik mijn e-mailadres. Mensen
konden mij e-mailen voor meer informatie. In de e-mail die ik ze terug
stuurde stond alle informatie om de rapporten te bestellen. In mijn eerste
maand had ik 36 orders voor rapport #1, wat me slechts een paar tientjes had
gekost. In de 6 maanden daarna kwam er bijna fl.150.000,-- door mijn
brievenbus! Ik zei mijn saaie baan als ambtenaar op en werk nu een paar
uurtjes per week aan dit programma. Dat levert me nog steeds zo'n fl.6500,--
per maand op. De rest van de tijd geniet ik van mijn vrouw en 3 kinderen. We
reizen veel en doen waar we zin in hebben. Ik had nooit gedacht dat zoiets
simpels mijn leven zo dramatisch kon veranderen." Steven Bardfield,
Portland, OR "Mijn naam is Mitchell. Mijn vrouw, Jody, en ik wonen in
Chicago, IL. Ik ben accountant bij een grote Amerikaanse firma en verdien
een goed salaris. Toen mijn vrouw via een advertentie op het internet
aankwam met dit programma, maakte ik er een lolletje van. Ik "wist" met al
mijn kennis van cijfers en percentages dat dit niet zou werken. Mijn vrouw
Jody negeerde mijn negatieve houding en ging direct flink aan de slag. Ik
had de woorden al op mijn lippen liggen: "Zie je nou dat het niet werkt, ik
had het je al gezegd..." Maar ik had me nog nooit zo lelijk vergist. In twee
weken tijd had ze meer dan 50 orders binnen. In de 45 dagen daarna ontving
ze bijna drie ton! Ik was geshockeerd. Ik was zo zeker van mezelf dat het
niet zou werken, ik had alles op een rijtje. Ik ben mijn vrouw gaan helpen
in haar "hobby" en na zeven jaar ben ik gestopt met werken. We hebben het
allemaal aan MLM te danken... Mitchell Wolf MD., Chicago, IL "Ik ben een
denker en het duurde dan ook twee weken om een beslissing te nemen. Wel
doen, of toch niet? Ik zag dat ik niets te verliezen had. De enige
"investering" is veertig gulden voor de rapporten. Ik had nog een postbus en
besloot die te gebruiken. Jongens, wat was ik verbaasd toen ik mijn postbus
tot de nok toe vol met enveloppen aantrof. En met geld! Met het verdiende
geld plaatste ik advertenties in goed gelezen kranten. Die weken daarop
moest ik mijn post afhalen bij het loket!" Paige Willis, Des Moines, IA Pak
die 4 enveloppen nu uit de kast en bestel uw eigen rapporten vandaag nog!
Rapport #1 De geheimen van gratis adverteren op internet Bestelt u bij: Ron
Eenkhoorn, Davisstraat 5 1 hoog, 1057 TE Amsterdam Rapport #2 Hoe u e-mail
gebruikt als reclamemiddel Bestelt u bij: Bernhard A.Ohler, Postbus 427,
1250 AK, Laren Rapport #3 Hoe u maximaal profiteert van deze werkwijze
Bestelt u bij: Robert-Jan Lankhorst, Olympiade 8, 2924 AM, Krimpen a/d
IJssel Rapport #4 Hoe óók u miljonair wordt met e-mailen Bestelt u
bij:Wouter Mourits, Postbus 6197, 3002 AD, Rotterdam Om de rapporten te
bestellen, pakt u een vel papier en schrijft daarop: a. de naam en het
nummer van het rapport dat u bestelt; b. uw e-mailadres (daar ontvangt u het
rapport); c. uw (post)adres, in geval van problemen met e-mailen; U stopt
het vel papier met de betaling (één briefje van tien gulden) in een envelop.
Adresseer en verstuur de enveloppen met uw orders vandaag nog naar de 4
personen. En binnen 3 dagen begint ook u met geld verdienen! Gedachten
bepalen wat u wilt, actie bepaalt wat u krijgt.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).