Francisco van Jole on Wed, 18 Jul 2001 00:55:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Nlse media over acties Goteborg


At 14:57 17-07-2001 +0200, Patrice Riemens wrote:

>Om maar een onbeduidend voorbeeldje te noemen, waarva de 212e verjaardag
>een paar dagen geleden werd gevierd, de bestorming van de Bastille, de
>inleiding van de Franse Revolutie (let op de hoofdletters!), ging ook
>gepaard met stenen gooien - en wat krachtdadige middellen...

De vraag was: Kun je voorbeelden noemen van concrete politieke 
veranderingen in Westerse
parlementaire democratieen die zijn bewerkstelligd door met stenen te gooien?

Het gaat wat ver om het gestuntel van Lodewijk XVI met het vormen van een 
constitutionele monarchie te definieren als een 'Westerse parlementaire 
democratie', vind je ook niet? De revolutie draaide er juist om die te 
vestigen.

Dus, een ander voorbeeld graag. Liefst meerdere. En een beetje recenter is 
ook wel prettig.


vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).