Francisco van Jole on Fri, 6 Jul 2001 12:23:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] voor tophoppers en mopperfloppers


At 12:07 06-07-2001 +0200, ReindeR Rustema wrote:
>At 11:47 AM +0200 7/6/01, Francisco van Jole wrote:
>>Ik lees overigens een andere krant en begreep dat nu juist het probleem 
>>is dat er niet zo heel veel vermeldenswaardigs wordt verteld als die 
>>vraag wordt gesteld.
>
>Die krant lees ik natuurlijk ook en toch denk ik dat de journalisten 
>gewoon slecht werk leveren. Misschien kunnen die 12000 mensen hun motieven 
>niet zo goed articuleren, maar toch vermoed ik dat ze ideologisch gedreven 
>worden. Alleen de lol van het protesteren en keet trappen brengt niet 
>zoveel mensen op de ben.
>
>Het is de taak van de journalist om dan in begrijpelijke taal die motieven 
>op te schrijven, toch? Zodat het *wel* vermeldenswaardig is. Lastig voor 
>de journalisten is dat er niet 1 duidelijk isme of ideologie is, dat al 
>die groepjes daar erg verschillen van elkaar en qua achtergrond dikwijls 
>heftig met elkaar in tegenspraak zijn. Zoveel is me wel duidelijk 
>geworden, het is 'een zooitje ongeregeld'. Dus mijn opdracht aan de 
>journalisten: breng dat in kaart, aan het werk!

Ja zeg.... ik heb begrepen dat druk bezochte beurzen a la Paravisie 
(bestaat dat nog?) ook bezocht worden door mensen die er totaal 
uiteenlopende hopsasa-overtuigingen op na houden. Het in kaart brengen van 
dat soort idee-en zal echt niet veel toevoegen aan je wereldbeeld. Evenmin 
is het de taak van journalisten om al dat soort motieven te gaan 
opschrijven. De journalistiek dient een algemeen belang (wat dat ook moge 
betekenen) en je dient het algemeen belang beter door de lezer niet te 
vervelen.
Overigens zijn er meen ik zat blaadjes en websites waar de demonstranten 
uitgebreid vertellen van hun motieven. Lees ze en je weet waarom je het 
niet wil weten.vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).