M Grootveld on Tue, 3 Jul 2001 16:29:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vakantie


Beste nettimers,

Tijdens mijn vakantie (van zaterdag 7 juli t/m vrijdag 10 augustus) ben ik
zo goed als off-line en zal ik dus niet in staat zijn mijn administratieve
werkzaamheden voor nettime.nl te verrichten. Dat betekent dat alle postings
die worden verstuurd vanaf adressen die niet bij het mailinglistprogramma
bekend zijn als subscribe-adres, geweerd zullen worden. Wil je dus voorkomen
dat jouw bericht en/of commentaar de lijst niet meer bereikt, zorg er dan
voor dat je vanaf het adres mailt waarmee je je ooit als abonnee van
nettime.nl hebt opgegeven.
Het spreekt vanzelf dat ook alle andere administratieve zaken die het
systeem niet zelf kan oplossen, pas na mijn terugkeer afgehandeld kunnen
worden.

Met vriendelijke groet,

Menno Grootveld
lijstbeheerder nettime.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).