Maurice Wessling on Wed, 13 Jun 2001 22:13:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Microsoft en Den Haaghttp://www.theregister.co.uk/content/4/19239.html

De ervaringen in Engelend tav Microsoft en overheidsportals zijn erg 
leerzaam. Het artikel in The Register gaat vooral over het gebrek aan 
toegankelijkheid. Groenlinks heeft vandaag kamervragen gesteld.

1. Heeft de minister kennisgenomen van het 'strategisch partnerschap' dat de
gemeente Den Haag is aangegaan met Microsoft in het kader van een zogenaamde
super-pilot voor elektronische overheidsdiensten dat het ministerie
medefinanciert?

2. Kan de minister aangeven op welke onderdelen van dit partnerschap de
rijksoverheid medeproducent, -financier danwel -uitvoerder is?

3. Wat is het oordeel van de minister over de keuze voor Microsoft, mede in
het licht van de mogelijkheid dat fraude- en privacy gevoelige informatie
die burgers en overheid met elkaar uitwisselen hierdoor kwetsbaar kan
worden, en gezien de slechte reputatie van Microsoft op het gebied van
beveiliging? Is in dit kader gekeken naar ervaringen die elders met
Microsoft zijn opgedaan, bijvoorbeeld in het Government Gatewayproject in
Groot Brittannie?

4. Kan de minister garanderen dat alle overheids-sites toegankelijk blijven
voor alle typen browsers en niet, door het gebruik van niet-compatibele
technologie, hun algemene toegankelijkheid verliezen? Kan de minister tevens
aangeven of in dit geval ook niet-standaard digitale certificaten gebruikt
zullen gaan worden, en hoe hij dat beoordeelt?

5. Klopt het bericht dat indien een online-transactie plaatsvindt tussen een
klant en een bedrijf, dat bedrijf de gegevens van de klant 'online' krijgt
via een persoonlijk 'paspoort' dat opgeslagen is bij Microsoft? Is de
minister bekend welke rol de zogenaamde ".NET" strategie, die onder meer
inhoud dat betalingen op het internet via Microsoft verwerkt worden, speelt
in de overwegingen van Microsoft om met Den Haag in zee te gaan?

6. Wat is het oordeel van de minister over de positie die Microsoft
verkrijgt in de internet-dienstverlening van de gemeente Den Haag? Moet er
niet juist gestreefd worden naar een evenwichtig softwarepakket van
verschillende ondernemingen, om zo monopolies tegen te gaan? Zou de overheid
niet veeleer aansluiting moeten hebben met de open-source-gemeenschap die
goede en betrouwbare software ontwikkeld (unix - linux)?


groet
maurice


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).