Christy de Witt on Wed, 13 Jun 2001 14:25:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Homeport Rotterdam: HAVANA!


(english version below)

CELL - INITIATORS OF INCIDENTS - PRESENTEERT

I.H.K.V
HOMEPORT HARBOR CITY PROJECT in 2001
Havana, Rotterdam, Shanghai, Mumbai, Jakarta, Cape Town
een samenwerking tussen CELL - Initiators of Incidents -, Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa, HIVOS en P&O Nedlloyd/Koninklijke Nedlloyd

op uitnodiging van WERKSTAD IN LAS PALMAS:
HOMEPORT ROTTERDAM
LOCATIE: HOMEPORT TERMINAL in GEBOUW LAS PALMAS op de KOP VAN ZUID

HAVANA WEEKEND
15 -17 juni 2001
met DANZA TEATRO RETAZOS (CUBA)
en INSTITUUT VOOR BETAALBARE WAANZIN (NEDERLAND)
met o.a.:
een spectaculaire dansvoorstelling over dansgeschiedenis van Cuba door RETAZOS
za 16 juni v.a. 14.00 uur op Diergaardesingelplein in het hart van Rotterdam
en een
absurdistische performance over de verovering van de Zilvervloot door IBW
zo 17 juni v.a. 21.00 uur in gebouw Las Palmas (Kop van Zuid)

HOMEPORT is een project dat gedurende het hele jaar in verschillende periodes in zes verschillende havensteden plaatsvindt. Lokale kunstenaars ontwikkelen in verschillende disciplines nieuwe werken voor de openbare ruimte in Havana, Shanghai, Mumbai (Bombay), Jakarta, Cape Town. In Rotterdam worden bovendien deelnemers uit alle HOMEPORT steden uitgenodigd om presentaties te geven.

DANZA TEATRO RETAZOS
Begin april 2001 ging HOMEPORT HAVANA van start. In deze stad zetelt het dansgezelschap Danza Teatro Retazos dat sinds enkele jaren een dansfestival op straten, pleinen en in patio's van oude koloniale gebouwen (casa's) organiseert. CELL nodigde hen uit om een concept te ontwikkelen voor HOMEPORT. Dit resulteerde in een voorstel tot een uitbreiding van het festival naar een wijk waar slechts zelden culturele activiteiten worden ontplooit, terwijl er toch verschillende nationaal bekende dansgroepen vandaan komen: de havenarbeiderswijk Regla. Een nieuwe choreografie van Retazos, 'Entre Luces y Columnas', die handelt over de geschiedenis van Regla, opende het gehele dansfestival op 11 april en was de conceptuele basis voor het festival in Regla op 14 april, waarin dansgroepen in de vele verschillende dansstijlen die Cuba rijk is vertegenwoordigd waren.

Deze gehele dansgroep - bestaande uit 13 dansers én drie muzikanten - komt naar Rotterdam ter gelegenheid van HOMEPORT en zal naast 'Entre Luces y Columnas' enkele andere performances en workshops presenteren.

INSTITUUT VOOR BETAALBARE WAANZIN:
Het performancegezelschap 'Instituut voor Betaalbare Waanzin' onder leiding van Dick Verduld verzorgt de performance (la cumbia lunatica de) EL ZILVERVLOTO: een 'reconstructie' van de slag om de Zilvervloot in Cuba, baai van Matanzas, 8 September 1628 (i.s.m. de dansers van Retazos).

VOLLEDIG WEEKEND PROGRAMMA:
vrijdag 15 juni
19.00 uur: screening 'La moderna poesia' (2000, '67) van Birgit Hein (D) met inleiding
21.00 uur: twee dansproducties van Retazos

zaterdag 16 juni
14.00 uur: uitvoering 'Entre Luces Y Columnas' door Retazos op Diergaardesingel Rotterdam
19.00 uur: vertoning HOMEPORT HAVANA dansfestival in de openbare ruimte
21.00 uur Workshop 'Salsa het Ritme van de Stad' door Retazos - open voor alle geinteresseerden!
22.00 uur Cubaanse dansavond met Cubaans/Nederlandse salsaband o.l.v. Delia Gonzales

zondag 17 juni
14.00 uur lezingen met Cubaanse kunsttheoretici Rubén de la Nuez en Danné Ojéda. Aansluitend: debat met Isabel Bustos, directeur van Retazos. Moderator:kunst- en mediahistoricus Vicente Carreton.
16.00 Demonstratie Afro Cubaanse dans door Retazos
19.00 Vertoning reisverslag/documentaire HOMEPORT HAVANA
21.00 Performance 'EL ZILVERVLOTO' door Instituut voor Betaalbare Waanzin

ATTENTIE: ALLE ACTIVITEITEN GRATIS TOEGANKELIJK!

WORDT VERWACHT: 22, 23 & 24 JUNI JAKARTA/MUMBAI WEEKEND:
geheel in het teken van film met SPECIALE GASTEN: onafhankelijk filmmaker Aria Kusumadewa en Ratna Setiawati, van onafhankelijke filmorganisatie Konfiden uit Jakarta.
Meer informatie:
CELL - Initiators of Incidents - E pub@cell.nl, T 010 - 4127270, W cell.nl/homeport/rotterdam

OP 23 JUNI :
Openluchtbioscoop in de avond! Vertoning van een selectie van films van ARIA KUSUMADEWA (o.a. 'President for President') om 22.30 uur!
Daarvoor, om 21.00 uur: een ritmische performance door percussionisten Nippy Noya en Daniel Bloem samen met violist Thomas Kagermann.

CELL - INITIATORS OF INCIDENTS - PRESENT

as a part of the
HOMEPORT HARBOR CITY PROJECT in 2001
Havana, Rotterdam, Shanghai, Mumbai, Jakarta, Cape Town
a cooperation between CELL - Initiators of Incidents -, HIVOS Culture Fund, Rotterdam 2001 Cultural Capital of Europe and P&O Nedlloyd/Royal Nedlloyd:


HOMEPORT ROTTERDAM

HAVANA WEEKEND
15 -17 juni 2001
met DANZA TEATRO RETAZOS (CUBA)
en INSTITUUT VOOR BETAALBARE WAANZIN (NEDERLAND)
met o.a.:
een spectaculaire dansvoorstelling over dansgeschiedenis van Cuba door RETAZOS
za 16 juni v.a. 14.00 uur op Diergaardesingelplein in het hart van Rotterdam
en een
absurdistische performance over de verovering van de Zilvervloot door IBW
zo 17 juni v.a. 21.00 uur in gebouw Las Palmas (Kop van Zuid)

HAVANA WEEKEND
15 - 17 juni 2001
with DANZA TEATRO RETAZOS (CUBA)
and
INSTITUUT VOOR BETAALBARE WAANZIN (NL)
this weekend contains:
a spectacular dance performance about the history of dance! in Cuba by RETAZOS
on Saturday June 16th at 14.00 hrs at Diergaardesingelsquare in the heart of Rotterdam
and
a surrealistic peformance about the conquest of the Zilvervloot by Instituut voor Betaalbare Waanzin
on Sunday June 17th at 21.00 hrs at Las Palmas (Kop van Zuid, Rotterdam opposite the Cruise Terminal of the Holland Amerika Lijn)

HOMEPORT is a project which takes place in 6 different harbor cities located on different continents throughout the year 2001. CELL has invited local artists to develop new works in several disciplines for public space in Havana, Shanghai, Mumbai (Bombay), Jakarta, Cape Town and Rotterdam. Next to that, some participants from all HOMEPORTcities have been invited to give presentations of their works in Rotterdam: HOMEPORT ROTTERDAM.

DANZA TEATRO RETAZOS
The beginning of April 2001 saw the start of HOMEPORT HAVANA. This city is the habitat of dancegroup Danza Teatro Retazos which for some years now has been organizing a dance festival in and public squares, streets, patio's of old colonial buildings (casa's). CELL invited them to develop a concept especially for HOMEPORT. Retazos proposed to expand their dance festival to an area where cultural activities are a rarity despite the fact that several nationally known dance groups come from there: the docker's area Regla. A totally new choreography by Retazos, 'Entre Luces Y Columnas', which is all about Regla's history opened the dance festival on April, 11th. This choreography was the conceptual base of the whole festival when it got Regla moving on April, 14th when the great variety on  Cuban and international dance groups participated in the rhtyhm of HOMEPORT HAVANA.

This whole dance group - existing of 13 dancers and 3 musicians as well! - comes to Rotterdam especially for HOMEPORT. Here, they will ofcourse perform 'Entre Luces Y Columnas' but that is not all: they will give workshops and demonstrations (Afro Cuban dance!) and performances.

INSTITUUT VOOR BETAALBARE WAANZIN:
The performancegroup 'Instituut voor Betaalbare Waanzin' (which might be roughly interpreted as The Institute for Payable Madness ... which is not an official name...) with their frontman Dick Verduld gives us the performance '(la cumbia lunatica de) EL ZILVERVLOTO': a 'reconstruction' of the battle for the treasure 'Zilvervloot' near the Cuban bay of Matanzas on September 8th, 1628 (together with the dancers of Retazos)
For those who are not too familiar with the maritime history of the Dutch people: the Zilvervloot was a notorious Spanish treasure which was conquered by our national navy hero Piet Heyn and gave the Dutch a financial injection to get rid off their Spanish occupants during the independance war which lasted for 80 years!

THE WHOLE PROGRAM FOR THE WHOLE WEEKEND:
Friday, June 15th
19.00 uur: screening 'La moderna poesia' (2000, '67) of Birgit Hein (D) with introduction
21.00 uur: 2 dance productions by Retazos

zaterdag 16 juni
14.00 uur: choreography 'Entre Luces Y Columnas' by Retazos at Diergaardesingel Rotterdam
19.00 uur: presentation HOMEPORT HAVANA dansfestival at Las Palmas
21.00 uur Workshop 'Salsa the Rhythm of the City' by Retazos - open to all those interested!!!
22.00 uur Cubaanse dance night with Cuban/Dutch salsaband from Delia Gonzalez

zondag 17 juni
14.00 uur lectures with and by Cuban art theorists Rubén de la Nuez and Danné Ojéda. AFter that: debate with Isabel Bustos, director of Retazos. Moderator: art- and media historian Vicente Carreton.
16.00 Demonstration Afro Cuban dance by Retazos
19.00 Presentation travels/documentary HOMEPORT HAVANA
21.00 Performance 'EL ZILVERVLOTO' by Instituut voor Betaalbare Waanzin

ATTENTION: ALL ACTIVITIES ARE FREE ADMISSION

TO BE EXPECTED: 22, 23 & 24 JUNI JAKARTA/MUMBAI WEEKEND:
geheel in het teken van film met SPECIALE GASTEN: onafhankelijk filmmaker Aria Kusumadewa en Ratna Setiawati, van onafhankelijke filmorganisatie Konfiden uit Jakarta.
Meer informatie:
CELL - Initiators of Incidents - E pub@cell.nl, T 010 - 4127270, W cell.nl/homeport/rotterdam
all about the medium FILM with special guests: independent filmmaker Aria Kusumadewa and Ratna Setiawati of the independent filmorganization KONFIDEN, both from Jakarta!
ON JUNE 23TH:
Open air cinema in the evening: showing a selection of films by ARIA KUSUMADEWA (a/o 'President for President') at 22.30!
Before showing at 21.00 hrs: a rhythmic performance by percussionists Nippy Noya and Daniel Bloem with violinplayer Thomas Kagermann.


CELL - Initiators of Incidents -
Christy de Witt
T 010 412 72 70 F 010 412 70 40
E christy@cell W http://cell.nl

WATCH OUT FOR : HOMEPORT HARBOR CITY PROJECT in 2001
Havana, Rotterdam, Shanghai, Mumbai, Jakarta, Cape Town
W http://cell.nl/homeport

"Reality is merely an Illusion, albeit a very persistant one - but it still BITES!"
(Ytrisch 2001, with supportive inspiration by Albert EinZstein)


CELL - Initiators of Incidents -
Christy de Witt
T 010 412 72 70   F 010 412 70 40
E christy@cell     W http://cell.nl

WATCH OUT FOR : HOMEPORT HARBOR CITY PROJECT in 2001
Havana, Rotterdam, Shanghai, Mumbai, Jakarta, Cape Town
http://cell.nl/homeport

"Reality is merely an Illusion, albeit a very persistant one - but it still BITES!"
 (Ytrisch 2001, with supportive inspiration by Albert EinZstein)