Marja Oosterman on 28 Feb 2001 22:15:04 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Het Grote Falen van de Digitale Stad


At 15:43 28-02-2001 +0100, Patrice schrijft:

>Aan de lezers van de mailing lijsten Open Domein en Nettime-nl, Saluut!


M.n. de passage over de ronkende namen in het vaderlandse 'professionele' 
internetwereldje spreekt mij heel erg aan en is misschien wel de hele rode 
draad in de DDS-geschiedenis.
M.i. is er al jaren verwarring rond het idee dat 'de' internet-pioniers 
idealisten waren en een andere werkelijkheid;
nl. de kick van pionieren, het zien van nieuwe mogelijkheden, wat eerder 
een individuele kick is die door gedeeld enthousiasme daarover tot 
tijdelijke groepsvorming leidt, maar in wezen dichter bij ondernemerschap 
staat dan bij bevlogen idealen zoals ook een Patrice die altijd gehad heeft 
en nooit opgehouden is te hebben, ondanks toegenomen cynisme en realiteitszin.

Elke groep of gemeenschap, al dan niet virtueel, ontleent een interne 
verbondenheid aan een gemeenschappelijk, wezenlijk ideaal.
Een ideaal als, 'iedereen internet'  mist in deze algemeenheid een 
wezenlijke ideologische noemer en zorgde er al voor dat Xs4all van ideaal 
tot gewoon bedrijf werd.
Een ideaal als een digitale stad waar iedereen zo kostenloos mogelijk zijn 
virtuele huis kan bouwen, is een ideaal dat meer te maken heeft met de 
pionierskick dan met onderlinge verbondenheid door ideologische 
doelstellingen. Dat zo'n plaats publiek domein zou zijn, zou wel eens een 
verwarring kunnen blijken te zijn die ontstaan is door de 
ontstaansgeschiedenis waarbij de overheid nog geld over had voor 
experimenten met een virtuele stad.
Terecht schrijft Patrice:

>bewoners van de Digitale Stad zelf. Zij hebben, vaak met open ogen, het soms
>langzame, soms abrupte proces van verwording van hun gemeenschap - die er
>eigenlijk nooit een is geweest - zich zien ontvouwen, en hebben er niets, of
>veel te weinig, tegen ondernomen.

Inderdaad, omdat het geen wezenlijke gemeenschap was, noch is.

Publiek domein, dat was en is de term die steeds valt als het over DDS 
gaat. En zeker gezien hoe DDS begon, met overheidsgelden om Internet in te 
zetten voor lokale verkiezingen, een zeer begrijpelijke aanduiding.

Maar zo langzamerhand lijkt me noodzakelijk opnieuw stil te staan bij dat 
begrip. Wat is dat eigenlijk, publiek domein? Nu, in deze tijd?
Als publiek domein iets is dat dankzij overheidsgelden in stand gehouden 
wordt, is het dan nog wel publiek domein zoals we dat oorspronkelijk zagen?
Overheidsgelden zijn belastinggelden, dus geld van jou en mij. Maar wel 
gesluisd via de macht van

>  de huidige
>bezetters van het bestuurspluche

een macht die 'we' in principe via de democratie gedelegeerd hebben.

Maar via die macht weer delen van 'je/ons' belastinggeld terugkrijgen, 
vereist het meespelen van de spelregels die rond het hele maatschappelijk 
bestel zijn opgesteld.
In feite dus conformering waar je hooguit een kritische noot aan kunt 
toevoegen en waar nieuwe ideeen alleen gehoor vinden indien die passen 
binnen uitgezette beleidslijnen of duidelijk gedragen blijken door grote 
groepen.

Wat heeft publiek domein eigenlijk te maken met de idealen van de echte 
internetpioniers, zij die droomden dat Internet een wezenlijke bijdrage zou 
leveren aan veranderingen in maatschappelijke en economische stelsels?

Wat ik mis in de hele kakefonie over het voortbestaan van DDS is steeds 
meer die gemeenschappelijke, wezenlijke noemer, die duidelijk maakt waarom 
DDS die virtuele plek is waar we ons gezamenlijk voor inzetten, anders dan 
om nostaligische reden en monumentenzorg.

Maar misschien moet je dat ook niet verwachten van een organisatie die 
begonnen is als publiek domein. Met overheidsgelden van een royaalheid, 
waar in feite kapitaal voor enthousiaste ondernemende pioniers mee werd 
gegenereerd. Kapitaal dat het ontstaan van nuttige bedrijven mede mogelijk 
maakte.

Maar nog nooit in de geschiedenis van welk land dan ook, zijn vernieuwingen 
tot stand gebracht dankzij overheidsgelden. Vernieuwingen ontstaan door 
goede ideeen, door bevlogenheid waarmee groepen mensen zich verenigen in 
het nastreven van een ideaal. Als dat je verbindt en je hebt de slimheid om 
overheidsgelden en gelden van bedrijfsleven daarbij in te zetten, is dat 
mooi meegenomen. Zodra je die slimmigheid toepast, dien je je wel bewust te 
zijn van dat daarvoor ook verantwoordelijkheid wordt teruggevraagd en via 
die verantwoordelijkheid de conformering begint.

Het is dat proces dat in de kern DDS de das om heeft gedaan en van publiek 
domein heeft veranderd in een aantal ondernemingen.
Je kunt je afvragen of wat over is al die huidige energie van zoveel mensen 
rechtvaardigt.
En of het niet tijd is om die energie in plaats van voor monumentenzorg in 
te zetten voor wezenlijke, nieuwe ideeen.
Ideeen die wel degelijk leven onder diverse 'bewoners' van DDS.
Misschien dat die anders dan voor het redden van DDS kunnen worden ingezet 
voor iets dat de naam van de vereniging al uitdraagt;
Open Domein.
Laten we er geen vodje van maken.


Namaste,


Marja
<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland bundelt, schakelt en 
koppelt...
omdat er meer is dAN E-commerce...

kopij per E-mail:  redactie@dan.nl

Uitgave: St. NoPapers, digitale uitgeverS... virtualiter sedert 1988
Tel.: 030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).