SMART Project Space on 28 Feb 2001 18:24:55 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] netart, publiek en musea


Beste Barbara et al.,
SMART Project Space heeft een pilot-site gebouwd voor wat dit jaar uitgewerkt gaat worden tot een volwaardige site voor net-kunst. Plannen voor het opzetten en het beheer van een reference-library met relevante teksten over net-kunst en een daaraan verbonden forum worden momenteel ontwikkeld. Specifieke wensen en suggesties zijn op dit moment nog welkom en kunnen via info@smartprojectspace.net worden gericht aan Iris Hoppe en/of Yariv Alter Fin.
Voor een eerste indruk van het net-kunst gedeelte van de smart-site zij verwezen naar: www.smartprojectspace.net
Met vriendelijke groet,
Thomas Peutz
 
SMART Project Space | www.smartprojectspace.net
1e Constantijn Huygensstraat 20, NL-1054 BW Amsterdam
Post Office Box 15004, NL-1001 MA Amsterdam
Phone: +31 20 427.5951 / 5952 | Fax.: +31 20 427.5953
Email: info@smartprojectspace.net
 
----- Original Message -----
From: (((o)))
Sent: woensdag 28 februari 2001 13:21
Subject: Re: [Nettime-nl] netart, publiek en musea

* ik mis een autoriteit op het internet zoals een museum of gallerie die keuzes voor mij maakt. In de hooiberg die internet heet is het vaak zoeken naar de juiste speld. Er zijn wel musea die aandacht besteden aan netart op hun site en kunstenaars de gelegenheid geven te exposeren via de site maar heel marginaal. Bovendien bij het zoeken naar net.art vind je hoop maar een ingescand plaatje van mona lisa bewerkt met photoshop is het voor mij niet. Ik zoek dus eigenlijk een zeef die ik op het Internet nog niet gevonden heb. Er zijn allerlei kunstsites waarin gelinkt wordt naar digitale kunst maar deze zijn meestal opgezet door kunstenaars die zelf digitale kunst ontwikkelen, dus ik vrees dat de keuze erg subjectief is.
 
http://www.o-o.lt/databank/links/netart.html

* Wat ik ook mis is contact met medebezoekers, de reacties en meningen van andere mensen kunnen je eigen denkbeelden verscherpen, veranderen. Ook is  een museum voor mij ook vaak aapjes kijken wie lopen er hoe reageren ze   Ik vind dat het internet aan de ene kant de afstand tussen mensen verkleint je kan makkelijk met andere mensen in contact komen (chatten) snel info uitwisselen (email) maar tegelijkertijd is het internet ook erg onpersoonlijk en deze onpersoonlijkheid brengt mij terug naar de werkelijke wereld van musea en galleries. Misschien een idee om mensen te laten reageren op virtuele kunstwerken.

http://www.mouchette.org

Dat zou het voor mij al veel persoonlijker maken

http://www.barbaravanderdrift.org

Een ander punt Als het internet meer geschikt is voor het exposeren van digitale kunst dan een museum welke rol heeft een museum dan nog in de toekomst (oke is erg kort door de bocht maar toch) Dat betekent dus dat een museum totaal voorbij gaat aan een nieuwe kunstontwikkeling. Zou het niet wenselijk zijn dat musea eens afstappen van het 19e eeuwse tentoonstellingsmodel en nadenken over nieuwe manieren van tentoonstellen. Bovendien heb ik het idee dat de meeste musea achter de feiten aanlopen en leven in de geschiedenis in plaats van het heden wat nu gebeurt is toch ook interessant waarom moet een kunstwerk eerst zijn kunsthistorische waarde bewijzen voordat het tentoongesteld wordt Moeten we met zijn allen honderd jaar wachten om in 2101 een overzichtstentoonstelling te bezoeken over   "honderd jaar digitale kunst" Ik pleit voor een meer actieve rol voor musea en een museum van het heden en de toekomst ipv verleden of is een museum gedoemd tot enkel en! alleen archiveren, registreren en tentoonstellen van het verleden. Musea voor moderne kunst? tja....

Misschien dat het een en ander ongenuanceerd is dus laat de nuanceringen maar komen

groet Barbara

http://www.leegte.org